НАЙБЛИЖЧІ УКРИТТЯ І СХОВИЩА ПОБЛИЗУ ДП “ТЕРНОПІЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”
  • вул. Микулинецька, 46 Сховище (580 чол.)
  • вул. Микулинецька, 46 Сховище (550 чол)
  • вул. Микулинецька, 46 Сховище (550 чол.)
  • вул. Микулинецька, 46 А Сховище (600 чол.)
  • вул. Чернівецька, 25 Протирадіаційне укриття (130 чол.)
  • вул. Чернівецька, 54 А Сховище (150 чол.)
  • вул. Острозького, 14 (Церква Успіння Присвятої Богородиці).

 

 

Повірка лічильників води на місці
БЕЗ ДЕМОНТАЖУ

Вартість повірки одного лічильника
350 грн

Телефон: +38 068 55 93 138,

(0352) 52-62-07,

(0352) 52-15-84,

(0352) 52-79-27

Опитування

Оцініть роботу центру

View Results

Завантажується ... Завантажується ...

Декларація керівництва ОС СУ ДП “Тернопільстандартметрологія” щодо неупередженості

Орган з сертифікації систем управління  ДП “Тернопільстандартметрологія” акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог  міжнародних стандартів: ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (ISO/IEC 17021-1:2015) та ISO/TS 22003:2013  (атестат акредитації № 8O098 від 06.05.2022, сфера акредитації), на виконання робiт із сертифікації:

  • систем управлiння якiстю згiдно вимог ДСТУ ISO 9001:2015,  ISO 9001:2015,  ДСТУ EN ISO 9001:2018; ДСТУ EN 15224:2019
  • систем управлiння безпечнiстю харчових продуктiв згiдно вимог ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018;
  • систем екологічного управління згідно вимог ДСТУ ISO 14001:2015,  ISO 14001:2015.

 

 Сертифiкат на систему управлiння:

– впливає iстотним чином на формування громадської думки про положення пiдприємства (органiзацiї, фiрми) на ринку i, як наслiдок, на формування портфелю замовлень;

– пiдвищує конкурентоздатнiсть (у тому числі надає перевагу при участі в тендерах) i довiру споживачiв;

– розширює межi ринкiв i пiдвищує експортнi можливостi;

– служить гарантом для надання пiдприємству (органiзацiї, фiрмi) iнвестицiйної пiдтримки;

– засвiдчує потенцiйну здатнiсть пiдприємства (органiзацiї, фiрми) забезпечувати стабiльнiсть якостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг);

– створює можливiсть i умови для постiйного удосконалення.

Роботи з сертифiкацiї систем управлiння якiстю виконуються аудиторами i кандидатами в аудитори, атестованими. ОС співпрацює з технічними експертами, що мають досвід роботи та необхідні знання у відповідних галузях економіки.

М.ОСП-7-21 Порядок розгляду апеляцій, скарг та спірних питань

Проведення робіт з сертифікації систем управління

– порядок проведення сертифікації систем  управління якістю;

Витяг з порядку сертифікації систем управління якістю

– порядок проведення сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів;

Витяг з порядку проведення сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів

– порядок проведення наглядових аудитів і повторної сертифікації систем управління якістю, екологічного керування та систем управління безпечністю харчових продуктів;

Витяг з порядку проведення наглядових аудитів і повторної сертифікації систем управління якістю, екологічного керування та систем управління безпечністю харчових продуктів;

– порядок  проведення сертифікації систем екологічного управління 

Витяг з порядку проведення сертифікації систем екологічного управління 

Умови та критерії оцінки систем управління

(Витяг)

Бланки для сертифікації систем управління:

Заявка на сертифікацію системи управління якістю

Опитувальна анкета для попередньої оцінки систем управління

Заявка на сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів

Опитувальна анкета для проведення попереднього оцінювання системи управління безпечністю харчових продуктів

Заявка на сертифікацію системи екологічного керування

Опитувальна анкета для попередньої оцінки системи екологічного керування

Реєстр сертифікатів на системи управління виданих органом сертифікації систем управління

Зобов’язання і повноваження органу сертифікації та заявника в період дії сертифікатів на систему управління