Орган сертифiкацiї продукцiї та послуг створений на базi Тернопiльського ДЦСМС вiдповiдно до наказу Держстандарту України вiд 14 грудня 1993 року № 192.

Орган з сертифiкацiї (ОС) ДП “Тернопiльстандартметрологiя” акредитований в Системi сертифiкацiї УкрСЕПРО на проведення робiт з сертифiкацiї продукцiї та послуг (свiдоцтва про призначення та уповноваження № UA.Р.041, № UA.PN.041 чиннi від 04.04.2014р.)

 Номенклатура продукцiї (послуг) призначення та уповноваження охоплюють роботи з сертифiкацiї по наступних напрямках:

Харчова продукцiя та продовольча сировина;

Легка промисловiсть та iграшки;

Велосипеди, коляски дитячі, крісла колісні;

Взуття та шкiра;

Будiвельнi матерiали, вироби та конструкцiї;

Меблi;

Сільгосптехніка техніка;

Дорожнi транспортнi засоби;

Побутовi i аналогiчнi електроприлади;

Засоби обчислювальної технiки;

Апаратура, що працює на твердому, рідкому та газоподібному паливі;

Телевiзiйнi антени, в тому числi супутникового телебачення та комплектуючi до них;

Обладнання деревообробне;

Обладнання металообробне;

Обладнання технологiчне для харчової, м`ясо-молочної промисловостi, пiдприємств торгiвлi, громадського харчування та харчоблокiв;

Апаратура трубопровідна;

Кабельно-провідникова продукція;

Продукція легкої промисловості;

Медичнi вироби (бинти, марля);

Посуд з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу, кераміки, скла та інший;

Товари побутової хімії та парфюмерно-косметична продукція;

Нафтопродукти. Альтернативне паливо;

Товари з паперу шкiльнi та канцелярськi;

Лако-фарбові матеріали та продукція. Розчинники для лакофарбувальних робіт;

Медична техніка;

Засоби індивідуального захисту;

Послуги перукарень і косметичні послуги;

Послуги туристичнi;

Послуги готельнi та харчування;

Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів

Послуги з ремонту i технiчного обсуговування колісних транспортних засобiв та їх складових;

Порядок проведення робіт з сертифікації

  1. Подання заявки на сертифікацію та комплекту документів до заявки.

Заявки встановленої форми.

  1. Розгляд та прийняття рішення за заявкою
  1. Вибір схеми сертифікації продукції

Використовуються слідуючі схеми сертифікації продукції:

– №1. Сертифікація партії продукції (одиничних виробів);

– №2. Сертифікація продукції серійного виробництва за аналізом наданої заявником документації та подальшого технічного нагляду;

– №3. Сертифікація продукції серійного виробництва з обстеженням виробництва;

– №4. Сертифікація продукції серійного виробництва з атестацією виробництва;

– №5. Сертифікація продукції серійного виробництва з сертифікацією (оцінкою) системи якості.

  1. Відбір зразків продукції для випробувань, її ідентифікації та приймання зразків випробувальною лабораторією
  1. Атестація виробництва
  1. Випробування зразків продукції
  1. Оформлення сертифіката відповідності та його реєстрація
  1. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції
  1. Призупинення або скасування дії сертифіката відповідності
  1. Визнання сертифікатів чи інших документів, які підтверджують відповідність продукції іноземного виробництва, видані уповноваженими органами інших країн

Права і обов’язки Заявників

Порядок визначення вартості робіт з сертифікації (оцінки відповідності)

Інформація про процедуру розгляду скарг, спірних питань та апеляцій

Реєстр сертифікатів відповідності, виданих ООВ  ДП “Тернопільстандартметрологія”

Перелік закладів з тимчасового розміщення, які сертифіковані ОС ДП “Тернопільстандартметрологія”

Перелiк продукцiї, що пiдлягає обов’язковiй сертифiкацiї в Українi

Орган сертифiкацiї спiвпрацює з акредитованими у встановленому порядку випробувальними лабораторiями, якi мають вiдповiдне обладнання, квалiфiкований персонал. Тiльки пiсля проведення випробувань i за їх позитивних результатiв ОС видається сертифiкат вiдповiдностi, свiдоцтво про визнання.

Пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї шляхом сертифiкацiї в ДП “Тернопiльстандартметрологiя” проводить компетентний персонал органу сертифiкацiї. Всi фахiвцi ОС мають достатнiй досвiд проведення робiт як в межах України, так i за кордоном. Бiльшiсть провiдних фахiвцiв є атестованими аудиторами та кандидатами в аудитори.

Атестованi аудитори та кандидати в аудитори вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi та сертифiкацiї систем управлiння ДП «Тернопільстандартметрологія»:

Кулина Iгор Петрович – заступник генерального директора з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi, аудитор з сертифiкацiї систем управлiння якiстю за ДСТУ ISO 9001:2015, аудитор з атестацiї виробництв, тел. 0352 25 04 97.

Хрупович Юрiй Теодозiйович – начальник вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi та сертифiкацiї систем управлiння; аудитор з сертифiкацiї СУЯ, аудитор з сертифiкацiї будiвельних матерiалiв, виробiв та конструкцій, тел. 0352 25 04 97.

Бончук Роман Аврамович – провiдний iнженер вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi та сертифiкацiї систем управлiння, аудитор з сертифiкацiї харчової продукцiї та продовольчої сировини, аудитор з сертифiкацiї технологiчного обладнання для харчової, м’ясомолочної, м’ясо – переробної промисловостi, пiдприємств торгiвлi, громадського харчування та харчоблокiв, аудитор з оцінки відповідності продукції за Технічним регламентом безпеки машин, тел. 0352 25 04 97.

Юркiв Зiна Дмитрiвна – провiдний iнженер вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi та сертифiкацiї систем управлiння, аудитор з сертифiкацiї послуг тимчасового розміщення, аудитор з сертифiкацiї продукцiї легкої промисловостi, кандидат в аудитори з оцінки відповідності продукції за Технічним регламентом безпеки іграшок, тел. 0352 52 64 12.

Кристинич Ірина Анатоліївна – провідний інженер вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi та сертифiкацiї систем управлiння, аудитор з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000:2007, тел.0352 52 64 12.

Щепінська Оксана Степанівна – провідний інженер відділу з підтвердження і оцінки відповідності та сертифікації систем управління, аудитор з оцінки відповідності мийних засобів, аудитор з сертифікації СУЯ, кандидат в аудитори з атестації виробництв

Лагіш Галина Андріївна – інженер І категорії відділу з підтвердження і оцінки відповідності та сертифікації систем управління, кандидат в аудитори з сертифікації послуг закладів ресторанного господарства, тел. 0352 25 04 97.

Луців Анжела Іванівна – інженер відділу з підтвердження і оцінки відповідності та сертифікації систем управління, аудитор з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000:2007, тел. 0352 52 64 12.