Генеральний директор – ТЕШНЕР Микола Ярославович

тел./факс (0352) 52-62-07 – приймальня,  tdcsms@tim.net.ua

 

Головний бухгалтер – Iльчук Тамiла Володимирiвна, тел. (0352) 52-74-09

 

Заступник генерального директора з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi – Хрупович Юрiй Теодозiйович , тел. (0352) 25-04-97, sertiftern@ukr.net

 

Заступник генерального директора по організаційно-економічним відносинам та зв’язках з громадськістю – Редчук Андрій Васильович,
тел. (0352) 520624

 

Заступник генерального директора з питань метрології – Швалюк Анатолій Павлович, тел. (0352) 527928

 

Головний метролог – Клюкевич Михайло Миронович

тел. (0352) 52 79 28, metrolter@ukr.net

 

Головний інженер – Дем’янчук Григорій Романович, тел. (0352) 52 79 26

 

Юрисконсульт – Шеремета Ірина Михайлівна

тел. (0352) 52 79 26

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності – 

 

 

Вiддiл з підтвердження і оцінки відповідності, стандартизації та сертифікації систем управління

Начальник вiддiлу – Кристинич Ірина Анатоліївна

тел. (0352) 25 04 97,  (0352) 52 79 39, informte@ukr.net

 

Випробувальна лабораторiя

Начальник лабораторiї – Мартиняк Світлана Степанівна

тел. (0352) 52 23 87

 

Відділ  метрології

 

Сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки радiотехнiчних i електричних величин

Начальник сектору – Юрків Ярослав Андрійович

тел. (0352) 52 79 27

 

Сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки геометричних, фiзико-хiмiчних i

теплотехнiчних величин

Начальник сектору – Подольська Наталія Євгенівна

тел. (0352) 52 81 64

 

Сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки механiчних величин

Начальник сектору – Сагадин Юрій Вікторович

тел. (0352) 23 53 67

 

Чорткiвський сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки

Начальник сектору – Миханцьо Микола Мирославович

тел. (035 52) 2 66 09

 

Відділ технічно-експлуатаційного забезпечення

Начальник відділу – Заблоцький Михайло Андрійович

тел. (0352) 52 79 26