Державне підприємство «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Тернопільстандартметрологія») знаходиться за адресою м.Тернопіль, вул.Оболоня, 4.

Витоки становлення установи сягають у 1939 рік, коли в місті Тернополі було створено управління уповноваженого палати мір і ваг, яке стало територіальним органом на Тернопільщині. На базі управління сформовано обласну лабораторію державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою. У 1980 установу реорганізовано в Тернопільський центр стандартизації і метрології.
У 2004 році центр перейменовано на державне підприємство “Тернопільський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації”, а з березня 2008 року підприємство отримало статус науково-виробничого .

Підприємство працює для забезпечення реалізації економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та суб’єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства та одержання прибутку.

Основні ринки збуту послуг: виробничі підприємства, медичні установи, торгівельні організації, наукові та учбові заклади, будівельні та транспортні організації, приватні підприємці та інші організації, які розташовані на території Тернопільській області та за її межами.
Найбільшим підрозділом підприємства є відділ державного метрологічного контролю, діяльність якого спрямована на реалізацію єдиної технічної політики в галузі метрології та захист громадян від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Метрологічні підрозділи оснащені 776 вихідними та 941 робочим еталонами. З метою забезпечення повірки засобів вимірювальної техніки на місцях їх експлуатації на підприємстві функціонує 7 пересувних повірочних лабораторій.

Відділ з підтвердження і оцінки відповідності та систем управління реалізує політику в галузі підтвердження і оцінки відповідності, атестації, безпеки продукції, сертифікації систем управління.
Орган сертифiкацiї продукцiї та послуг створений на базi Тернопiльського ДЦСМС вiдповiдно до наказу Держстандарту України вiд 14 грудня 1993 року № 192.

Орган з сертифiкацiї (ОС) ДП “Тернопiльстандартметрологiя” повторно акредитований в Системi сертифiкацiї УкрСЕПРО на проведення робiт з сертифiкацiї продукцiї та послуг:
-систем управління якістю;
-систем екологічного керування;
-систем управління безпечністю харчових продуктів;
-систем управління гігієною та безпекою праці.

ДП “Тернопільстандартметрологія” як орган з оцінки відповідності, призначений на право проведення робіт по 5 Технічних регламентах:
1. Технічний регламент безпечності іграшок
2. Технічний регламент мийних засобів
3. Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання
4. Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання
5. Технічний регламент безпеки машин

Випробувальна лабораторія ДП “Тернопільстандартметрологія” є однією з найбільш потужніших у Західному регіоні України. Її статус та компетентність підтверджено акредитацією Національним агентством з акредитації України (НААУ), як органу з оцінки відповідності на відповідність вимогам ДСТУ ІSO/IEC 17025. Згідно атестату акредитації лабораторія проводить випробування харчової продукції та продовольчої сировини, засобів мийних, посуду скляного і фарфорового, будівельних матеріалів і конструкцій, обладнання технологічного для харчових галузей. Випробування обладнання металообробного, деревообробного та техніки сільськогосподарської проводиться відповідно до вимог технічних регламентів – «Технічний регламент безпеки машин та устаткування», № та «Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання».

Сектор стандартизації та інформаційного забезпечення надає інформаційні послуги у сфері стандартизації, якості продукції, кодифікації, класифікації, а саме:

– перевіряння правильності побудови, викладення, оформлення, погодження, позначення технічних умов;
– надання науково-методичної допомоги та інформаційно-консультативних послуг з питань стандартизації при розробленні та поставленні продукції на виробництво, організації виробництва, розробляння нормативної, технічної та технологічної документації;
– користування фондом нормативної документації, який нараховує понад 26 тис. найменувань, що постійно поповнюється, з наданням інформації про нормативні документи (чинність, внесені зміни);
– ознайомлення та користування періодичними виданнями України в галузі стандартизації;
– виготовлення офіційних копій нормативних документів та змін до них (ДП Тернопільстандартметрологія» є агентом з розповсюдження офіційних копій НД № 12 у Реєстрі агентів ДП «УкрНДНЦ»).