Генеральний директор – ТЕШНЕР Микола Ярославович

тел./факс (0352) 52-62-07 – приймальня,  tdcsms@tim.net.ua

 

Головний бухгалтер – Iльчук Тамiла Володимирiвна, тел. (0352) 52-74-09

 

Заступник генерального директора з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi – Хрупович Юрiй Теодозiйович, тел. (0352) 25-04-97, sertiftern@ukr.net

 

Заступник генерального директора по організаційно-економічним відносинам та зв’язках з громадськістю – Редчук Андрій Васильович,
тел. (0352) 520624

 

Заступник генерального директора з питань метрології – Швалюк Анатолій Павлович, тел. (0352) 527928

 

Головний метролог  – Клюкевич Михайло Миронович

тел. (0352) 52 79 28, metrolter@ukr.net

 

Головний інженерДем’янчук Григорій Романович, тел. (0352) 52 79 26

 

ЮрисконсультШеремета Ірина Михайлівна                

тел. (0352) 52 79 26, uristtender@ukr.net

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності – 

 

Вiддiл з підтвердження і оцінки відповідності, стандартизації та сертифікації систем управління

Начальник вiддiлу – Кристинич Ірина Анатоліївна

тел. (0352) 25 04 97,  (0352) 52 79 39, informte@ukr.net, sertiftern@ukr.net

 

Випробувальна лабораторiя

Начальник лабораторiїМартиняк Світлана Степанівна

тел. (0352) 52 23 87

 

Сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки радiотехнiчних i електричних величин

Начальник секторуЮрків Ярослав Андрійович

тел. (0352) 52 79 27

 

Сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки геометричних, фiзико-хiмiчних i

теплотехнiчних величин

Начальник сектору – Подольська Наталія Євгенівна

тел. (0352) 52 81 64

 

Сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки механiчних величин

Начальник секторуСагадин Юрій Вікторович

тел. (0352) 23 53 67

 

Чорткiвський сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки

Начальник сектору Миханцьо Микола Мирославович

тел. (035 52) 2 66 09

 

Відділ технічно-експлуатаційного забезпечення

Начальник відділу  – Заблоцький Михайло Андрійович

тел. (0352) 52 79 26