Генеральний директор –  тел./факс (0352) 52-62-07 (приймальня),  tdcsms@tim.net.ua     ctandartu@gmail.com

Головний бухгалтер – тел. (0352) 52-74-09

 

Заступник генерального директора з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi – тел. (0352) 25-04-97, sertiftern@ukr.net

 

Заступник генерального директора з питань організаційно-економічної діяльності,інноваційної політики,  та зв’язках з громадськістю – тел. (0352) 520624

 

Заступник генерального директора з питань метрології – тел. (0352) 527928

 

Головний метролог – тел. (0352) 52 79 28, metrolter@ukr.net

 

Заступник головного метролога – тел. (0352) 52 81 64

 

Юрисконсульт – тел. (0352) 52 79 26, uristtender@ukr.net

 

Вiддiл з підтвердження і оцінки відповідності, стандартизації та сертифікації систем управління – тел. (0352) 25 04 97,  (0352) 52 79 39, informte@ukr.net, sertiftern@ukr.net

 

Випробувальна лабораторiя – тел. (0352) 52 23 87

 

Сектор повірки та калібрування засобiв вимiрювальної технiки радiотехнiчних, електричних, фізико-хімічних і теплотехнічних величин – тел. (0352) 52 79 27

 

Сектор повірки та калібрування засобiв вимiрювальної технiки механiчних та геометричних величин

Начальник сектору – тел. (0352) 23 53 67

 

Господарська служба –  тел. (0352) 52 79 26

 

Відділ технічно-експлуатаційного забезпечення – тел. (0352) 52 79 26