Генеральний директор –ТЕШНЕР Микола Ярославович

тел./факс (0352) 52-62-07 – приймальня,  tdcsms@tim.net.ua

 

Головний бухгалтер – Iльчук Тамiла Володимирiвна, тел. (0352) 52-74-09

 

Заступник генерального директора з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi – Кулина Iгор Петрович, тел. (0352) 25-04-97, sertiftern@ukr.net

 

Заступник генерального директора по організаційно-економічним відносинам та зв’язках з громадськістю – Редчук Андрій Васильович,
тел. (0352) 520624

 

Заступник генерального директора з питань метрології – Швалюк Анатолій Павлович, тел. (0352) 527928

 

Головний метролог  Клюкевич Михайло Миронович

тел. (0352) 52 79 28, metrolter@ukr.net

 

Головний інженер Жижін В’ячеслав Михайлович, тел. (0352) 52 79 26

 

Сектор правового забезпечення

Юрисконсульт Куліковська Юлія Павлівна                 

тел. (0352) 52 79 26

 

Тимчасове виконання обов’язків уповноваженого з антикорупційної діяльності Рольська Тетяна Василівна

тел. (0352)25 05 60

 

Вiддiл з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi та сертифiкацiї систем управлiння Начальник вiддiлу  Хрупович Юрiй Теодозiйович

тел. (0352) 25 04 97, sertiftern@ukr.net

 

Випробувальна лабораторiя

Начальник лабораторiї  Асінович Лариса Анатоліївна

тел. (0352) 52 23 87

 

Сектор стандартизації та інформаційного забезпечення

тел. (0352) 52 79 39, informte@ukr.net

 

Сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки радiотехнiчних i електричних величин

Начальник сектору Юрків Ярослав Андрійович

тел. (0352) 52 79 27

 

Сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки геометричних, фiзико-хiмiчних i

теплотехнiчних величин

Начальник сектора Подольська Наталія Євгенівна

тел. (0352) 52 81 64

 

Сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки механiчних величин

Начальник сектору Сагадин Юрій Вікторович

тел. (0352) 23 53 67

 

Чорткiвський сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки

Начальник сектору  Миханцьо Микола Мирославович

тел. (035 52) 2 66 09

 

Відділ технічно-експлуатаційного забезпечення

тел. (0352) 52 79 26