Звітність

Фінансова звітність 1 квартал 2017 року :

Баланс

Фінансові результати

Фінансова звітність 1 півріччя 2017 року:

Баланс

Фінансові результати

Фінансова звітність за 9 місяців 2017 року:

Баланс

Фінансові результати

Фінансова звітність 2017 року:

Баланс

Фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Висновок аудиту

Фінансова звітність 1 квартал 2018 року

Фінансова звітність 1 півріччя 2018 року

Фінансова звітність за 9 місяців 2018 року

Фінансова звітність 2018 року

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року

Фінансова звітність 1 квартал 2019 року

Фінансова звітність 1 півріччя 2019 року

Фінансова звітність за 9 місяців 2019 року

Фінансова звітність за 2019 рік

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності за 2019 рік