Орган сертифiкацiї продукцiї та послуг створений на базi Тернопiльського ДЦСМС вiдповiдно до наказу Держстандарту України вiд 14 грудня 1993 року № 192.

 

 Сфера акредитації ДП «Тернопільстандартметрологія»:

 

Харчова продукцiя та продовольча сировина;

Легка промисловiсть та iграшки;

Велосипеди, коляски дитячі, крісла колісні;

Взуття та шкiра;

Будiвельнi матерiали, вироби та конструкції, бітуми;

Меблi;

Сільгосптехніка техніка;

Побутовi i аналогiчнi електроприлади;

Засоби обчислювальної технiки;

Апаратура, що працює на твердому, рідкому та газоподібному паливі;

Обладнання деревообробне;

Обладнання металообробне;

Обладнання технологiчне для харчової, м`ясо-молочної промисловостi, пiдприємств торгiвлi, громадського харчування та харчоблокiв;

Апаратура трубопровідна;

Кабельно-провідникова продукція;

Медичнi вироби (бинти, марля);

Посуд з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу, кераміки, скла та інший;

Товари побутової хімії та парфюмерно-косметична продукція;

Нафтопродукти (альтернативне паливо, мастила);

Товари з паперу шкiльнi та канцелярськi;

Послуги перукарень і косметичні послуги;

Послуги готельнi та харчування;

Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів

Послуги з ремонту i технiчного обсуговування колісних транспортних засобiв та їх складових;

 

Порядок проведення робіт з сертифікації

 

  1. Подання заявки на сертифікацію та комплекту документів до заявки.

 

Заявки встановленої форми.

 

  1. Розгляд та прийняття рішення за заявкою

 

  1. Вибір схеми сертифікації продукції

 

Використовуються наступні схеми сертифікації продукції:

 

 

Схема 1а (сертифікація одиничних виробів)

Ця схема включає випробування зразків продукції для оцінювання їх відповідності. Вибірка не повинна бути обов’язково суттєвою для всієї номенклатури продукції.   Ця схема сертифікації передбачає наступне:

– відбір зразків, що вимагаються ОС;

– визначення, шляхом випробувань або оцінки, характеристик продукції;

– оцінка результатів випробувань або оцінювання;

– рішення.

Термін дії сертифіката відповідності – гарантійний термін придатності продукції до використання

 

Схема 1 b (сертифікація партії  продукції)

Ця схема включає випробування зразків продукції для оцінювання відповідності. Вибірка охоплює всю номенклатуру продукції або типові зразки (однорідної продукції) заявленої на сертифікацію продукції.       Ця схема сертифікації  передбачає наступне:

– відбір зразків, що вимагаються ОС;

– визначення, шляхом проведення  випробувань  або оцінювання,   характеристик  продукції;

– оцінку результатів випробувань або оцінювання;

– рішення.

Термін дії сертифіката відповідності – з врахуванням строку придатності продукції до споживання.

 

Схема 2 (сертифікація без обстеження виробництва)     

Ця схема включає випробування та ринковий нагляд. Ринковий нагляд здійснюється шляхом відбору зразків з ринку з метою встановлення, що вони продовжують відповідати встановленим при сертифікації вимогам.

Ця схема сертифікації передбачає наступне:

– відбір зразків, що вимагаються ОС;

– визначення, шляхом проведення випробувань або оцінювання,  характеристик продукції;

– оцінку результатів випробувань або оцінювання;

– рішення;

– ліцензування;

– нагляд, шляхом проведення випробувань або обстеження зразків, відібраних з ринку.

Термін дії сертифіката відповідності –  до одного року.

 

Схема 3 (сертифікація з обстеженням виробництва)

 Ця схема включає випробування та нагляд за виробництвом. Нагляд за виробництвом здійснюється шляхом відбору зразків на місці їх виготовлення з метою встановлення, що вони продовжують відповідати встановленим при сертифікації вимогам.

Ця схема сертифікації передбачає наступне:

– відбір зразків, що вимагаються ОС;

– визначення, шляхом проведення випробувань або оцінювання, характеристик продукції;

– оцінку результатів випробувань або оцінювання;

– рішення;

– ліцензування;

– нагляд, шляхом проведення випробувань або обстеження зразків, відібраних з виробництва, та оцінювання процесу виробництва.

Термін дії сертифіката відповідності –  до двох років.

 

Схема 4 (сертифікація продукції  з атестацією виробництва)

 

Ця схема включає випробування і атестацію виробництва. Здійснюється нагляд та відбір зразків з місця виробництва, з метою встановлення, що вони продовжують відповідати встановленим при сертифікації вимогам.

    Ця схема сертифікації передбачає наступне:

– відбір зразків, що вимагаються ООВ;

– визначення, шляхом проведення випробувань або оцінювання, характеристик, властивостей продукції;

– первісне оцінювання виробничого процесу та атестація технічних можливостей виробництва;

– оцінку результатів випробувань та технічних можливостей виробництва;

– рішення;

Атестат виробництва видається терміном на 5 років (для cпиртовмісної продукції на термін дії ліцензії); для всіх інших – 3 роки;

Сертифікат відповідності видається на термін до трьох років;

– ліцензування;

– нагляд за атестованим виробництвом, шляхом проведення випробувань або обстеження зразків, відібраних з виробництва, та оцінювання процесу виробництва (його технічних можливостей);

– нагляд, шляхом проведення випробувань або обстеження зразків, відібраних з ринку.

 

Примітка. Ця система може визначити вплив розповсюдження на відповідність продукції та забезпечити передринковий механізм ідентифікування й виявлення суттєвих невідповідностей. Можуть мати місце істотні зусилля в разі дублювання тієї продукції, на чию відповідність не впливає процес розповсюджування.

          

 Схема 5 (сертифікація продукції з оцінкою (сертифікацією СУ)   

Ця схема включає випробування і оцінювання системи управління якістю. Здійснюється нагляд та відбір зразків або з ринку, або з місця виробництва, або з обох місць, з метою встановлення, що вони продовжують відповідати встановленим при сертифікації вимогам.

Ця схема сертифікації включає наступне:

– відбір зразків, що вимагаються ОС;

– визначення, шляхом проведення випробувань  або оцінювання, характеристик продукції;

– первинне оцінювання виробничого процесу або СУ (що придатне);

– оцінку результатів випробувань або оцінювання;

– прийняття рішення щодо сертифікації;

– підписання ліцензійної угоди;

–  нагляд за процесом виробництва чи СУ, або і те і інше;

–  нагляд, шляхом проведення випробувань чи обстеження зразків, відібраних з місця виготовлення чи з ринку або як з місця виготовлення, так і з ринку.

Термін дії сертифіката відповідності –  до трьох років.

 

Схема 6 (сертифікація послуг)

Ця схема призначена для сертифікації послуг.

Елементи схеми сертифікації включають:

– визначення характеристик для оцінювання послуг;

– початкове оцінювання системи управління якістю;

– оцінювання;

– рішення;

– ліцензування;

– нагляд за аудитами системи управління якістю;

– нагляд за відповідністю послуг.

Термін дії сертифіката відповідності –  до трьох років.

 

  1. Оформлення сертифіката відповідності та його реєстрація

 

  1. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції

 

  1. Призупинення або скасування дії сертифіката відповідності

 

Права і обов’язки Заявників

 

Порядок визначення вартості робіт з сертифікації (оцінки відповідності)

 

Інформація про процедуру розгляду скарг, спірних питань та апеляцій

Орган сертифiкацiї спiвпрацює з акредитованими у встановленому порядку випробувальними лабораторiями, якi мають вiдповiдне обладнання, квалiфiкований пер-сонал. Тiльки пiсля проведення випробувань i за їх позитивних результатiв ОС видається сертифiкат вiдповiдностi.

Пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї шляхом сертифiкацiї в ДП “Тернопiльстан-дартметрологiя” проводить компетентний персонал органу сертифiкацiї. Всi фахiвцi ОС мають достатнiй досвiд проведення робiт як в межах України, так i за кордоном. Бiльшiсть провiдних фахiвцiв є атестованими аудиторами та кандидатами в аудитори.

Атестованi аудитори та кандидати в аудитори вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки відповідності, стандартизації та сертифiкацiї систем управлiння ДП «Тернопільстандарт-метрологія»:

Хрупович Юрiй Теодозiйович – заступник генерального директора з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi, аудитор з сертифiкацiї систем управлiння якiстю за ДСТУ ISO 9001:2015, аудитор з атестацiї виробництв, тел. 0352 25 04 97.

 

Кулина Ігор Петрович – начальник вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки відповідності, стандартизації та сертифiкацiї систем управлiння; аудитор з сертифiкацiї систем управління якiстю за ДСТУ ISO 9001:2015, аудитор з сертифiкацiї будiвельних матерiалiв, виробiв та конструкцій, тел. 0352 25 04 97.

 

Бончук Роман Аврамович – провiдний iнженер вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки відповідності, стандартизації та сертифiкацiї систем управлiння, аудитор з сертифiкацiї харчової продукцiї та продовольчої сировини, аудитор з оцінки відповідності продукції за Технічним регламентом безпеки машин, тел. 0352 25 04 97.

 

Юркiв Зiна Дмитрiвна – провiдний iнженер вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки відповідності, стандартизації та сертифiкацiї систем управлiння, аудитор з сертифiкацiї послуг тимчасового розміщення (проживання), аудитор з сертифiкацiї продукцiї легкої промисловостi, кандидат в аудитори з оцінки відповідності продукції за Технічним регламентом безпеки іграшок, тел. 0352 52 64 12.

 

Кристинич Ірина Анатоліївна – провідний інженер вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки відповідності, стандартизації та сертифiкацiї систем управлiння, аудитор з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000:2007, тел.0352 52 64 12.

 

Щепінська Оксана Степанівна – провідний інженер відділу з підтвердження і оцінки відповідності, стандартизації та сертифікації систем управління, аудитор з оцінки відповідності продукції за Технічним регламентом мийних засобів, аудитор з сертифікації систем управління якiстю за ДСТУ ISO 9001:2015, аудитор систем екологічного менеджменту ISO 14001, кандидат в аудитори з атестації виробництв, тел.0352 52 64 12.

 

Лагіш Галина Андріївна – інженер І категорії відділу з підтвердження і оцінки відповідності, стандартизації та сертифікації систем управління,  аудитор з сертифікації послуг закладів (підприємств) ресторанного господарства, тел. 0352 25 04 97.