НАЙБЛИЖЧІ УКРИТТЯ І СХОВИЩА ПОБЛИЗУ ДП “ТЕРНОПІЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”
  • вул. Микулинецька, 46 Сховище (580 чол.)
  • вул. Микулинецька, 46 Сховище (550 чол)
  • вул. Микулинецька, 46 Сховище (550 чол.)
  • вул. Микулинецька, 46 А Сховище (600 чол.)
  • вул. Чернівецька, 25 Протирадіаційне укриття (130 чол.)
  • вул. Чернівецька, 54 А Сховище (150 чол.)
  • вул. Острозького, 14 (Церква Успіння Присвятої Богородиці).

 

 

Повірка лічильників води на місці
БЕЗ ДЕМОНТАЖУ

Вартість повірки одного лічильника
350 грн

Телефон: +38 068 55 93 138,

(0352) 52-62-07,

(0352) 52-15-84,

(0352) 52-79-27

Опитування

Оцініть роботу центру

View Results

Завантажується ... Завантажується ...

Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проводиться в законодавчо-регульованій сфері на підставі Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

Орган з оцінки  відповідності (ООВ) ДП “Тернопільстандартметрологія” акредитований в Національному агентстві з акредитації України відповідно до вимог – ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT) (атестат акредитації №1О233 від 04.10.2021)

М.ОСП-7-21 Порядок розгляду апеляцій, скарг та спірних питань

Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі Орган з оцінки  відповідності  ДП “Тернопільстандартметрологія” призначено (свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг  № UA.ТR.054) на право проведення робіт по Технічним регламентам:

Накази призначень по технічним регламентам

Безпечності іграшок, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2018 № 151;

Порядок проведення робіт

Витяг з порядку проведення робіт

Безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62;

Порядок проведення робіт

Витяг з порядку проведення робіт

Мийних засобів, затвердженого постановою КМУ від 20.08.2008 № 717

Порядок проведення робіт

Витяг з порядку проведення робіт

З електромагнітної сумісності, затвердженого постановою КМУ від 16 грудня 2015р. № 1077

Порядок проведення робіт

Витяг з порядку проведення робіт

Будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006 № 1764

Порядок проведення робіт

Витяг з порядку проведення робіт

 

Витяг з порядку оформлення сертифікатів та відмов у їх видачі

Витяг з Порядку скасування, призупинення або поновлення дії сертифікатів відповідності, сертифікатів на системи управління та атестатів виробництв

Права та зобов’язання заявників та клієнтів

Постанова КМУ №95 від 13.01.2016р. «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності»

Оцінка вiдповiдностi продукції є однією з складових технічного регулювання i спрямована на забезпечення безпеки людини, тварини, майна та охорони довкілля. Оцінка відповідності згідно із Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” –  процес доведення того, що задані вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані.

Законом передбачено обов`язкове та добровiльне проведення робiт з оцінки вiдповiдностi. Оцінка відповідності в законодавчо регульованій сферi є обов’язковою  для виробників  i постачальникiв на продукцію яких поширюється дія Технічних регламентів. В законодавчо регульованiй сферi оцінка відповідності проводиться на вiдповiднiсть вимогам технiчних регламентів, за зазначеними у них процедурами.

Одним iз перших найважливiших крокiв реформування системи технiчного регулювання в Українi є визнання на європейському та міжнародному рівні результатів проведення робіт українських органів з оцінки відповідності, усунення подвійних перевірок/сертифікацій, підвищення якості на надійності виконання робіт. Оскiльки наша країна тримає курс на Європейський Союз, то нацiональнi технiчнi регламенти, що впроваджуються, гармонiзованi з аналогiчними Директивами ЄС.

Технічні регламенти                                   

Технічний регламент – закон України  або  нормативно-правовий акт,  прийнятий  Кабінетом  Міністрів  України,  у якому визначено  характеристики продукції або пов’язані з нею  процеси  чи  способи виробництва,  а  також  вимоги  до  послуг,  включаючи  відповідні положення,  дотримання яких є обов’язковим. Він може також містити вимоги   до   термінології,  позначок,  пакування,  маркування  чи етикетування,  які застосовуються до певної продукції,  процесу чи способу виробництва.

Документи на проведення робіт з оцінки відповідності:

Заявка на проведення робіт з оцінки відповідності

Реєстр   технічних регламентів

http://www.csm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=66

Декларація про відповідність продукції складається згідно з вимогами технічних регламентів, що стосуються відповідної продукції.
Декларація складається виробником або його уповноваженим представником, або постачальником, який відповідає за введення продукції в обіг в Україні.