Генеральний директор –ТЕШНЕР Микола Ярославович

тел./факс (0352) 52-62-07 – приймальня,  tdcsms@tim.net.ua

 

Головний бухгалтер – Iльчук Тамiла Володимирiвна, тел. (0352) 52-74-09

 

Заступник генерального директора з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi – Хрупович Юрiй Теодозiйович , тел. (0352) 25-04-97, sertiftern@ukr.net

 

Заступник генерального директора по організаційно-економічним відносинам та зв’язках з громадськістю – Редчук Андрій Васильович,
тел. (0352) 520624

 

Заступник генерального директора з питань метрології – Швалюк Анатолій Павлович, тел. (0352) 527928

 

Головний метролог Клюкевич Михайло Миронович

тел. (0352) 52 79 28, metrolter@ukr.net

 

Головний інженер Жижін В’ячеслав Михайлович, тел. (0352) 52 79 26

 

Юрисконсульт Куліковська Юлія Павлівна 

тел. (0352) 52 79 26

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності – Дем’янчук Григорій Романович

 

 

Вiддiл з підтвердження і оцінки відповідності, стандартизації та сертифікації систем управління

Начальник вiддiлу  Кулина Iгор Петрович

тел. (0352) 25 04 97,  (0352) 52 79 39, informte@ukr.net

 

Випробувальна лабораторiя

Начальник лабораторiї  Мартиняк Світлана Степанівна

тел. (0352) 52 23 87

 

Відділ  метрології

 

Сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки радiотехнiчних i електричних величин

Начальник сектору Юрків Ярослав Андрійович

тел. (0352) 52 79 27

 

Сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки геометричних, фiзико-хiмiчних i

теплотехнiчних величин

Начальник сектора Подольська Наталія Євгенівна

тел. (0352) 52 81 64

 

Сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки механiчних величин

Начальник сектору Сагадин Юрій Вікторович

тел. (0352) 23 53 67

 

Чорткiвський сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки

Начальник сектору  Миханцьо Микола Мирославович

тел. (035 52) 2 66 09

 

Відділ технічно-експлуатаційного забезпечення

Начальник сектору Соколовський Володимир Давидович

тел. (0352) 52 79 26