21 червня 2023 року фахівцями Органу з сертифікації ДП «Тернопільстандартметрологія» відбулося вручення сертифікату на систему управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:20215, IDT)» керівнику КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» Артимовичу Андрію Івановичу (https://fb.watch/loVazgoZAj/).

Система управління якістю – це підтвердження відповідності вимогам нормативно-правових актів і можливість гарантувати споживачам надання якісних медичних послуг.

З цього дня КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» має не лише традиції, обладнання, досвідчений та відданий справі колектив, але й підтверджену сертифікатом систему управління якістю. Впровадження системи управління якістю в закладі охорони здоров’я є прогресивним рішенням, що дозволяє організувати роботу медичного закладу відповідно до сучасних вимог із використанням кращого світового досвіду в сфері управління.

Орган з сертифікації систем управління ДП “Тернопільстандартметрологія” акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог міжнародних стандартів: ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (EN ISO/IEC 17021-1:2015) та ДСТУ ISO/TS 22003:2013 (атестат акредитації № 8O098 від 06.05.2022) в сфері:

систем управлiння якiстю згiдно вимог ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ EN 15224:2019;

систем управлiння безпечнiстю харчових продуктiв згiдно вимог ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018;

  • систем екологічного управління згідно вимог ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015.

Роботи з сертифiкацiї систем управлiння якiстю виконуються компетентними та кваліфікованими аудиторами. Орган з сертифікації співпрацює з технічними експертами, що мають досвід роботи та необхідні знання у відповідних галузях економіки.