ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ

ДП «Тернопільстандартметрологія» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства за 2022 рік !

1. Інформація про підприємство
Державне підприємство «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
Уповноважений орган управління – Міністерство економіки України
Державне комерційне унітарне підприємство
Суб’єкт малого підприємництва
Не є підприємством, що становить суспільний інтерес
Платник податку на прибуток, платник ПДВ
Основний код КВЕД: 71.20 Технічні випробовування і дослідження
Адреса: вул. Оболоня,4, м. Тернопіль, 46008
Тел. (0352) 526207
Електронна адреса: ctandartu@gmail.com

2 .Порядок подання конкурсних пропозицій
Для участі у конкурсі потенційний учасник повинен відповідати таким критеріям та вимогам:
Суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності має відповідати таким критеріям та вимогам:
1) Критерій спроможності суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності. Відповідність даному критерію підтверджується інформацією з Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності про наявність відомостей про суб’єкта аудиторської діяльності у Розділі «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ».
2) Критерій достатнього рівня кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається для надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. Відповідність даному критерію підтверджується довідкою суб’єкта аудиторських послуг про перебування у трудових відносинах за основним місцем роботи не менше трьох аудиторів, відомості про яких наявні в Реєстрі аудиторів у розділі «АУДИТОРИ» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.
3) Критерій відповідальності. Відповідність даному критерію підтверджується чинним договором страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
4) Критерій незалежності та об’єктивності аудиторів при наданні аудиторських послуг. Відповідність даному критерію підтверджується довідкою суб’єкта аудиторської діяльності, що його керівник та працівники не є пов’язаними особами з Підприємством, не мають близьких родичів, що є працівниками Підприємства, відсутній конфлікт інтересів при наданні аудиторських послуг для Підприємства.
5) Критерій наявності системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг. Відповідність даному критерію підтверджується довідкою суб’єкта аудиторської діяльності про наявність системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг. Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», відповідальність за організацію і ефективне функціонування внутрішньої системи контролю якості несе керівник суб’єкта аудиторської діяльності, при цьому ним може бути призначена відповідальна особа лише з числа аудиторів, яка є працівником суб’єкта аудиторської діяльності за основним місцем роботи.
6) Критерій максимальної економії, ефективного та раціонального використання коштів підприємства. Відповідність даному критерію підтверджується ціновою пропозицію в якій ціна предмета закупівлі має бути економічно вигідною для Підприємства та сприяти реалізації принципу максимальної економії та ефективності при закупівлі аудиторських послуг.
Конкурсні пропозиції подаються претендентами особисто або надсилаються на електронну адресу та на поштову адресу Підприємства.
Всі документи подаються українською мовою (чи перекладені на українську мову) у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи суб’єкта аудиторської діяльності.
Конкурсні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розглядаються.
Претендент має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Кожен претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

3. Строк подання конкурсних пропозицій:
З 00 год. 01 хв. 28.03.2023 по 23 год. 59 хв. 10.04.2023 включно.

4. Відомості про предмет та об’єм перевірки:
кінцевий термін формування аудиторського висновку до 31 травня 2023 року.

5. Адреса та місцезнаходження осіб відповідальних за відбір суб’єктів аудиторської діяльності :
вул. Оболоня, 4,  м. Тернопіль,  46008.
Контактний телефон: (0352) 52-62-07.