Контроль якості будівельних матеріалів – безпека нашого життя

Безпека життя і здоров’я людини, майна та навколишнього природного середовища залежить від якості та підтвердження придатності для застосування в будівництві матеріалів, виробів та конструкцій, зокрема нових, іноземного походження, виробництво, застосування та експлуатація, яких не регламентовані національними стандартами, державними будівельними нормами і правилами.
Контроль якості будівельної продукції здійснюють акредитовані випробувальні лабораторії (центри), забезпечені в повному обсязі технічними засобами тобто випробувальним обладнанням та засобами вимірювальної техніки, які забезпечують необхідну достовірність і повноту контролю. Такі роботи проводяться на договірних умовах з будь якою юридичною чи фізичною особою.
Випробувальна лабораторія ДП «Тернопільстандартметрологія» проводить випробування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій на базі підприємства а також безпосередньо на будівельних об’єктах ( майданчиках). Також може надати консультативно – роз’яснювальні послуги з питань ведення будівництва або виготовлення чи застосування будівельної продукції. Тел. (0352) 52 23 87,  (096) 22-48-677, vlcsms@i.ua