Сертифікація

25 червня 2020 року КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний перинатальний центр» за результатами сертифікаційного аудиту, що проводився Органом з сертифікації ДП «Тернопільстандартметрологія», отримано сертифікат на систему управління якістю на відповідність ДСТУ EN ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:20215, IDT, ISO 9001:2015, IDT)».
Впровадження системи управління якістю в закладах охорони здоров’я є прогресивним рішенням, що дозволить організувати роботу лікувальних закладів відповідно до сучасних вимог із використанням кращого світового досвіду в сфері управління.
З цього дня Львівський перинатальний центр має не лише традиції, обладнання, досвідчений та відданий справі колектив, але й підтверджену сертифікатом систему управління якістю.
Орган з сертифікації систем управління ДП “Тернопільстандартметрологія” акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог міжнародних стандартів: ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (ISO/IEC 17021-1:2015) та ISO/TS 22003:2013 (атестат акредитації № 8O098 від 15.06.2020), на виконання робiт із сертифікації:
систем управлiння якiстю згiдно вимог ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018;
систем управлiння безпечнiстю харчових продуктiв згiдно вимог ДСТУ ISO 22000:2007, ISO 22000:2005, ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018;
систем екологічного управління згідно вимог ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015.
Роботи з сертифiкацiї систем управлiння якiстю виконуються компетентними та кваліфікованими аудиторами. Орган з сертифікації співпрацює з технічними експертами, що мають досвід роботи та необхідні знання у відповідних галузях економіки.