ЗАДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ У СФЕРІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Усі суб’єкти підприємницької діяльності, які стикаються з проблемами у сфері технічного регулювання (оцінка відповідності технічним регламентам, стандартизація, метрологія тощо) як під час виробництва продукції на внутрішній ринок, так і для її постачання на зовнішні ринки, мають гарну нагоду скористатися можливостями Комунікативної платформи «Технічне регулювання в Україні».
Метою створення та функціонування цієї Платформи було підвищення обізнаності представників бізнесу щодо практичних аспектів використання засобів технічного регулювання, стандартизації та метрології.
Головне завдання – забезпечення принципу «єдиного інформаційного вікна» доступу широкого кола користувачів до всієї необхідної інформації щодо технічних регламентів, процедур оцінки відповідності, акредитації, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності. Функціонування Платформи здійснюється у партнерстві між:
• Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (департамент технічного регулювання);
• Торгово-промислової палати України;
• Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України;
• ДП «Укрметртестстандарт»;
• ДП «Київоблстандартметрологія»;
• ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»).
Підтримує Платформу проєкт технічної допомоги «Підтримка рамкових умов для торгівлі в Україні», який фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини та виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).