Визначення немолочного жиру у молоці та молочних продуктах

На сьогоднішній день велику увагу приділяється на встановлення
автентичності молочних продуктів, тобто на методи визначення немолочних
жирів у молокопродуктах. Ефективним методом для виявлення сторонніх
жирів у молоці та молочних продуктах є газова хроматографія (даний метод
також застосовується як офіційний для оцінки натуральності коров’ячого
молока в ЄС).
В Україні розроблено новий спосіб комплексного хроматографічного
однозначного встановлення фальсифікації молокопродуктів, який включає
аналіз масложирової продукції з метою встановлення її натуральності
за трьома критеріями одночасно:
– визначення загального жирно-кислотного складу (ЖКС);
– складу стеринової фракції;
– вмісту транс-ізомерів жирних кислот.
Склад жирних кислот молочного жиру використовується в якості кри-
терію для виявлення фальсифікації рослинними жирами.

Джерело: Щомісячний спеціалізований журнал “Управління якістю” // №1 (25) січень 2020