ДП Тернопільстандартметрологія надає послуги з аудиту

ДП «Тернопільстандартметрологія надає послугу з впровадження Української системи добровільного оцінювання стану системи вимірювань на основі міжнародного стандарту ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання.
Підтвердження відповідності системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 (тобто наявність вимірювальних можливостей і компетентності проведення вимірювань) відбувається шляхом проведення на договірних засадах незалежного аудиту метрологічної служби або лабораторії. Аудит системи керування вимірюваннями проводиться з метою незалежного підтвердження запровадження та оцінки відповідності системи керування вимірюваннями чинним метрологічним нормам.
За позитивними результатами оцінювання оформлюється свідоцтво та додаток до нього про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, терміном дії три роки з дати видачі.
Отже, дане оцінювання стану системи керування вимірюваннями може бути використано лабораторіями для підтвердження якості продукції, при оцінці конкурентоспроможності та якості послуг, у вирішенні спірних питань між постачальником та споживачем, а також для підвищення шансів бути обраним замовниками в якості постачальника продукції та послуг.