Пряма кондуктометрія є найбільш ефективним методом контролю якості дистильованої води і технічної води, оцінки забрудненості стічних вод. Кондуктометричні датчики з успіхом використовуються в автоматизованих схемах контролю виробництва в деяких галузях хімічної, текстильної і харчової промисловості (для контролю якості молока, різноманітних напоїв і харчових продуктів). Кондуктриметричні методи характеризуються високою експресністю, простотою і доступністю вимірювальних приладів, зручністю роботи і достатною точністю. Прямі кондуктометричні вимірювання мають похибку 1-2%. Можуть бути проаналізовані різного роду непрозорі розчини, емульсії, забарвлені розчини. Кондуктометрія зручна тим , що вона не вносить суттєвих змін у фізико-хімічні процеси клітин і таким чином належить до неруйнівних методів дослідження. Цей метод застосовують при вивченні чинників ушкодження (травми, опіки, опромінення різного виду) на хід фізіологічних процесів.

В ДП «Тернопільстандартметрологія» здійснюється повірка кондуктометрів стандартними розчинами з атестованим значенням електропровідності.