До уваги виробників продовольчої сировини та харчової продукції!

До уваги виробників продовольчої сировини та харчової продукції!

 Шановні виробники!

Випробувальна лабораторія ДП «Тернопільстандартметрологія» запрошує до співпраці виробників продовольчої сировини та харчової продукції.

Якщо ви хочете підкорити ринки України та Європейського Союзу якісною та безпечною продукцією, давайте працювати разом! Адже якість та безпечність харчових продуктів і продовольчої сировини є одним із  основних факторів, що визначають здоров′я населення і збереження його генофонду.

Випробувальна лабораторія нашого підприємства є незалежною в оцінці якості та безпечності продукції та акредитована Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.  Свою компетентність лабораторія підтверджує отриманням позитивних результатів випробувань у міжнародних раундах професійного тестування.

Відповідно до норм європейського законодавства  лабораторія проводить  випробування  всіх видів  харчової продукції та продовольчої сировини (в тому числі  зерна, насіння олійних культур, зернопродуктів), а також питної води, безалкогольних напоїв, напівфабрикатів, продукції  ресторанного господарства, тютюнових та лікеро-горілчаних виробів за наступними показниками:

  • органолептичними;
  • фізико-хімічними;
  • мікробіологічними показниками ІІІ та ІV груп патогенності, в тому числі Listeriа Monocytogenes;
  • хіміко-токсикологічними (вмісту цинку, міді, свинцю, кадмію, заліза, ртуті, олова, миш′яку);
  • вмісту пестицидів (хлорорганічних та фосфорорганічних);
  • питомої активності радіонуклідів (цезію-137 та стронцію-90).
  • вмісту мікотоксинів, в тому числі афлотоксину В1, афлотоксину М1, зеараленону, дезоксиніваленону, патуліну, охратоксину А та Т-2 токсину.

Лабораторія має багаторічний досвід роботи і використовує сучасні методи для випробувань, такі як газова хроматографія, високоефективна рідинна хроматографія,  атомно-абсорбційна  спектрометрія, спектрофотометрія.

Завдяки оснащенню нашої лабораторії мікропланшетним рідером Chromate та тестовими наборами AgraQuant® для імуно-ферментного аналізу (ELISA), освоєно нові методики по визначенні мікотоксинів, а також в подальшому дасть змогу проводити дослідження на вміст антибіотиків в продуктах тваринництва, визначення кількості ГМО, глютену та інших алергенів в харчовій продукції та продовольчій сировині.

При потребі,  наші  спеціалісти нададуть консультації щодо  методик проведення випробувань різних видів продукції, складання та аналізу рецептур і розрахунку показників  за рецептурами.

На базі випробувальної лабораторії з метою підвищення кваліфікації можуть пройти стажування працівники виробничих лабораторій підприємств за індивідуально складеним планом.

        Додаткову інформацію можна отримати за тел./факс.(0352) 52 23 87, 067 266 47 00,
 е-mail:  vlcsms@i.ua.