Розроблено гігієнічні вимоги до якості води

Розроблено гігієнічні вимоги до якості води

Проект винесено на громадське обговорення

З метою гарантування безпечного водокористування запропоновано встановити гігієнічні нормативи якості води поверхневих водних об’єктів.

Розроблені вимоги гігієнічних регламентів якості води поширюються на всі поверхневі водні об’єкти України, які використовуються або плануються до використання для потреб населення.

Протоколи якості (складу та властивостей) води водних об’єктів встановлять для окремих категорій водокористування:

– для централізованого або нецентралізованого питного водопостачання, а також для водопостачання підприємств харчової промисловості;

– для господарсько-побутового водокористування з оздоровчою, рекреаційною, спортивною метою, а також для водойм у межах населених пунктів.

Крім того, передбачено, що регламенти щодо гранично допустимого вмісту хімічних речовин у воді водних об’єктів можуть використовуватися також як гігієнічні критерії безпеки морського водокористування населення.

Відповідний проект наказу «Про затвердження гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення» оприлюднено МОЗ для громадського обговорення.