Настанова CEN щодо мінімізації впливу хімічних речовин

У липні 2017 року була опублікована настанова CEN, яка допоможе мінімізувати вплив хімічних речовин, що знаходяться у продуктах широкого вжитку, на здоров’я людей та довкілля.

Настанова 16 містить основи та рекомендації щодо нормативних положень стосовно хімічних речовин, які треба враховувати під час розроблення стандартів на продукцію широкого вжитку. Окремий довідковий документ містить інформацію про регулятивні норми щодо хімічних речовин, а також статті, пов’язані з ними стандартами, а також інтернет-посилання, за якими можна знайти найновішу інформацію.

Не всі автори стандартів мають досвід у галузі хімії та екологічної токсикології, але, користуючись цим посібником, вони зможуть:

  • зрозуміти основні принципи, які необхідно враховувати під час внесення положень щодо хімічних речовин;
  • розуміти регуляторний і політичний контекст;
  • оцінити актуальність наявних джерел інформації щодо певної групи статей;
  • визначити досвідчених хіміків та (екологічних) токсикологічних експертів;
  • долучити відповідні положення стосовно хімічних речовин у стандарти.

Настанова була розроблена проектною групи, у складі якої були фахівці з Австрійських стандартів (ASI), Датських стандартів (DS), Іспанської асоціації стандартизації (UNE) та Європейської екологічної організації громадян для стандартизації (ECOS). Команда проекту співпрацювала з відповідними технічними комітетами, кількома дирекціями Європейської комісії та Європейським хімічним агентством.

Настанову 16 призначено для використання тими, хто бере участь у розробленні стандартів на продукцію широкого вжитку (крім хімічних сумішей), щоб мінімізувати вплив хімічних речовин, які можуть становити ризик для здоров’я людей і довкілля.