Щодо енергоаудиту та енергетичних паспортів будівель

Для визначення енергоефективності будівель та споруд та їх паспортизації проводиться енергетичний аудит.

Паспортизація енергетичної ефективності існуючих будівель (складання енергетичного паспорту) здійснюється з метою визначення фактичних показників енергетичної ефективності таких будівель та проведення їх оцінки на відповідність установленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель, а також розроблення рекомендацій з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель.

Енергетичний паспорт будівлі розроблюється на замовлення власника (співвласника) будівлі або уповноваженого ним органу (особи).

До енергетичного паспорта існуючої будівлі обов’язково додається техніко-економічне обґрунтування рекомендованих енергоефективних заходів.

Форма паспорта енергетичної ефективності будівлі та порядок його складення затверджуються спільним рішенням уповноважених органів державного управління.

У енергетичному паспорті будівлі зазначається:

– адреса будівлі;

– клас її енергетичної ефективності;

– відомості про тип, функціональне призначення та конструкцію будівлі, її поверховість, об’єм та загальну площу;

– мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель, що стосуються такої будівлі;

– визначені відповідно до законодавства розрахункові/фактичні показники енергетичної ефективності будівлі;

– рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі (для існуючих будівель), що враховують місцеві кліматичні умови та є технічно і економічно здійсненними;

– прізвище, ім’я та по батькові фахівця, що склав паспорт енергетичної ефективності будівлі.

22 червня 2017 року Верховною Радою України ухвалено законопроект 4941-д «Про енергетичну ефективність будівель», який є одним із ключових у реформі енергоефективності. Він визначає правові, економічні та організаційні засади енергетичної ефективності будівель. Зараз цей законопроект підписаний Президентом України та вступає в дію 23.07.2018 року.

ДП „Тернопільстандартметрологія” проводить енергетичний аудит будівель та споруд, а також тепловізійну зйомку вищезгаданих об’єктів, для цього в нас є вся необхідна матеріально-технічна база та фахівці з енергетичної ефективності будівель.

Контакти: м. Тернопіль, вул. Оболоня, 4, факс 52-79-28, тел.23-53-67.