Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оприлюднило проект наказу “Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій”.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оприлюднило проект наказу “Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій”.

Обов’язкова сертифікація продукції в державній системі сертифікації здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”, у разі наявності її в Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженому наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 № 28, зареєстрованим у Мін’юсті 04.05.2005 за № 466/10746 (далі – Перелік).

На сьогодні будівельні матеріали, вироби та конструкції (далі – будівельні вироби) включено до розділу 14 Переліку, отже вказана продукція підлягає обов’язковій сертифікації в державній системі сертифікації.
Обов’язкова сертифікація будівельних виробів у державній системі сертифікації проводиться органами з сертифікації відповідно до Правил, затверджених наказом Держстандарту від 11.04.1997 № 192, зареєстрованих у Мін’юсті 18.06.1997 за № 222/2026, із змінами (далі – Правила).

Правила були прийняті на виконання норм статті 14 Декрету, в який зазначається, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання, зокрема визначає основні принципи, структуру та правила державної системи сертифікації.

На даний час функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання виконує Мінекономрозвитку.

Нова редакція Правил передбачає посилання на діючи нормативно-правові акти згідно із законодавством України.