В Україні можуть заборонити використання трансжирів у виробництві харчової продукції

Споживання трансжирних кислот пов’язано з підвищеним ризиком розвитку цілого ряду порушень у стані здоров’я населення, включаючи серцево-судинні захворювання і деякі форми раку. Трансжири найчастіше зустрічаються в технологічно оброблених харчових продуктах, що містять гідрогенізовані рослинні олії. Максимальне обмеження вмісту промислових трансжирів у харчових продуктах отримало докази високої ефективності та економічної доцільності серед заходів суспільної охорони здоров’я, які дозволяють поліпшити раціон харчування та знизити ризик неінфекційних захворювань, особливо серцево-судинних захворювань (ССЗ), пов’язаних з ураженням кровоносних судин атеросклерозом. У 2003 році Данія, перша у світі країна, ввела практично повну заборону продажу продуктів, що містять трансжири. На сьогодні Європейський регіон ВООЗ є світовим лідером за таким параметром, як кількість країн, які запровадили заходи щодо вилучення трансжирів з харчових продуктів.

Метою прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (щодо обмеження вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах) є сприяння здоровому харчуванню, поліпшення раціону харчування та здоров’я населення, оскільки узгоджені та всеохоплюючі дії у галузі харчових продуктів і харчування – це один із пріоритетів Європейського регіонального бюро ВООЗ, оскільки ефективні заходи у цьому напрямку можуть зробити величезний внесок у вирішення проблеми надлишкової ваги, ожиріння та неінфекційних захворювань.

ПРОЕКТ

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін

до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

(щодо обмеження вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

  1. Внести до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 41-42, ст.2024) такі зміни:

1) частину першу статті 1 після пункту 86 доповнити новим пунктом такого змісту:

«87) трансжирні кислоти – всі геометричні ізомери поліненасичених або мононенасичених жирних кислот, які мають щонайменше один подвійний вуглецевий (-С-С-) зв’язок у трансконфігурації завдяки перериванню метиленовою групою (-СН2-СН2-)».

У зв’язку з чим пункти 87 – 95 вважати відповідно пунктами 88 – 96;

2) статтю 32 доповнити частиною сьомою такого змісту:

«7. У виробництві, в тому числі при здійсненні діяльності із постачання та забезпечення стравами і напоями забороняється використовувати харчові продукти та інгредієнти із вмістом трансжирних кислот, який перевищує 2 грами на 100 грамів загальної кількості жиру у харчовому продукті»;

3) частину першу статті 37 доповнити пунктом 8 такого змісту:

«8) обіг харчових продуктів, в яких вміст трансжирних кислот перевищує 2 грами на 100 грамів загальної кількості жиру у харчовому продукті»;

4) статтю 39 після частини п’ятої доповнити новими частинами такого змісту:

«6. У разі наявності у харчовому продукті трансжирних кислот, маркування харчового продукту повинно включати інформацію про це.

  1. У разі наявності у харчовому продукті трансжирних кислот, вміст яких не перевищує 0,1 грама на 100 грамів загальної кількості жиру у харчовому продукті, оператор ринку має право включити до маркування позначку про відсутність трансжирних кислот».

У зв’язку з чим частини шосту – дев’яту вважати відповідно частинами восьмою – одинадцятою.

 

  1. Прикінцеві та перехідні положення
  2. Цей Закон набирає чинності через рік з дня офіційного опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
  3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України                                               А. ПАРУБІЙ