У МОЗ гармонізують вимоги до води природної мінеральної

13

У МОЗ України триває робота над проектом наказу МОЗ України «Про затвердження нормативно-правових актів з питань води природної мінеральної». Рішення про доопрацювання документу з урахуванням положень міжнародних та європейських документів ухвалили члени робочої групи з розробки проектів нормативно-правових актів у сфері води природної мінеральної під час засідання у МОЗ України.

Остаточний варіант проекту наказу буде гармонізований з нормами Кодексу Аліментаріусу та законодавством Європейського Союзу.

Проект наказу, що потребує доопрацювання, містить критерії віднесення води до категорії «вода природна мінеральна», а також гігієнічні вимоги до такої води — показників безпечності та окремих показників її якості.

На виконання вимог статей 6, 29 та 31 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» передбачається затвердити Порядок проведення державної реєстрації води, яку планується віднести до категорії «вода природна мінеральна». У МОЗ України буде вестися відповідний реєстр та налагоджений механізм надання інформації з нього.

На думку розробників документу, прийняття згаданого наказу сприятиме впровадженню чіткої процедури проведення державної реєстрації води питної. Це створить прозорі умови ведення господарської діяльності у сфері виробництва, постачання, обігу та реалізації води природної мінеральної.

До засідань робочої групи залучені представники виробників мінеральних вод, фахівці провідних наукових установ та закладів МОЗ та Національної академії медичних наук України. Усі узгоджувальні наради та засідання робочої групи проводяться відкрито та прозоро із залученням зацікавлених сторін.

Не слід плутати: вода природна мінеральна має статус — харчовий продукт, а вода мінеральна лікувально-столова визначається як природний лікувальний ресурс, яка використовується з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань.

Використання мінеральних лікувально-столових вод регулюється Законом України «Про курорти» та Порядком здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методик їх використання, який затверджений наказом МОЗ України від 02.06.2003 № 243, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за № 752/8073. Проектом наказу не передбачено внесення змін до цього документу.

Тому віднесення лікувально-столових вод до проекту наказу, який зараз розробляється у МОЗ України, і на чому наполягають виробники, суперечить чинному законодавству, а саме вимогам:

  1. Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», яким регулюється вода природна мінеральна як харчовий продукт;
  2. Загального стандарту на природні мінеральні води (CODEX STAN 108-1981, Rev.1-1997 із змінами 2011р.). Відповідно до підпункту 6.1.1. пункту 6.1. Розділу 6 «Маркування» назва продукту повинна бути «природна мінеральна вода» та відповідно до підпункту 6.4.1. пункту 6.4. Розділу 6 заборонено на етикетку наносити фрази про «профілактичний», «лікувальний», «знеболювальний» чи «цілющий ефект».
  3. Директиви 2009/54/ЄС від 18 липня 2009 року стосовно використання та розміщення на ринку природних мінеральних вод. Відповідно до частини 2 статті 9 цієї Директиви повинні бути заборонені всі позначки, які відносяться до властивостей мінеральної води стосовно запобігання, обробки або лікування захворювань людей.

Про зазначені вимоги українського, міжнародного та європейського законодавства щодо води природної мінеральної постійно інформувались усі члени робочої групи, у тому числі виробники.

Станом на сьогодні, членами робочої групи з питань розробки проектів нормативно-правових актів у сфері води природної мінеральної доопрацьовується остаточна редакція проекту наказу МОЗ України «Про затвердження нормативно-правових актів з питань води природної мінеральної» із наданням відповідного наукового обґрунтування хімічних показників безпечності харчових продуктів води природної мінеральної з урахуванням вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Загального стандарту на природні мінеральні води (CODEX STAN 108-1981, Rev.1-1997 із змінами 2011р.) та директив ЄС.

Прес-служба МОЗ України