Держспоживслужба запускає новий пілотний проект щодо реєстрації та опрацювання звернень громадян

 

На базі Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві розпочинається реалізація пілотного проекту із централізованої реєстрації, обліку звернень по регіонах, вирішення питань, викладених у зверненнях, у визначені законодавством терміни. Це спеціально розроблена програма, яка дозволить в онлайн режимі простежити хід розгляду конкретного звернення громадянина.

Планується, цей порядок розгляду звернень громадян впродовж місяця відпрацьовуватиметься на базі Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві, після чого буде поширений у центральному апараті Держпродспоживслужби України та всіх територіальних органах.

Довідково

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення громадянин може викласти на особистому прийомі керівника територіального органу Держпродспоживслужби України або за допомогою засобів телефонного зв’язку (телефонна гаряча лінія).

Телефонна гаряча лінія – телефонний центр спілкування з громадянами, що дозволяє їм оперативно отримувати інформацію. Усі дзвінки, з питань порушень суб’єктами господарювання вимог законодавства, що належать до повноважень Держпродспоживслужби України, приймають відповідальні посадові особи її територіальних органів.

Письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. До письмових звернень відносяться також електронні звернення, надіслані з використанням мережі Інтернет або засобів електронного зв’язку.

Письмове звернення повинно відповідати таким вимогам:

– у зверненні має бути вказане прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

– письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати;

– в електронному зверненні має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян», письмове звернення, без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

При надходженні звернень, з метою здійснення територіальними органами Держпродспоживслужби України перевірки викладених порушень, необхідно дотримуватися вимог абз. 5, п.1, ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а саме: позаплановий захід (перевірка), за обґрунтованими зверненнями фізичних осіб про порушення суб’єктом господарювання її законних прав, здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади – Держпродспоживслужби України, на його проведення.

Для отримання згоди Держпродспоживслужби України на здійснення перевірки спеціалістами її територіальних органів, необхідно зазначити наступну інформацію:

– найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця;

– місцезнаходження (адреса) суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу щодо діяльності яких здійснюється захід;

– чітке визначення предмету перевірки, тобто зазначення конкретного порушення законодавства суб’єктом господарювання, з відповідним обґрунтуванням, згідно з повноваженнями Держпродспоживслужби, що є підставою для проведення позапланового заходу.

Джерело: http://www.consumer.gov.ua