Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінекономрозвитку України “Про деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології”

 

 

Мінекономрозвитку України оприлюднило проект наказу “Про деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології”. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 117 затверджено Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – Порядок) та встановлено розмір плати за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката (рішення Державної регуляторної служби України про погодження проекту регуляторного акта від 30.12.2015 № 1157).

Відповідно до пункту 3 Порядку для одержання свідоцтва про уповноваження науковий метрологічний центр, метрологічний центр, повірочна лабораторія (особисто або через уповноважену ними особу, поштою) подає Мінекономрозвитку заяву про видачу свідоцтва про уповноваження (далі − заява). До проведення робіт з уповноваження залучаються аудитори з метрології, атестовані у порядку, встановленому нормативно-правовим актом Мінекономрозвитку України.

Відповідно до пунктів 3 та 4 Порядку форма висновку аудитора з метрології, вимоги до структури та змісту документів, що додаються до заяви, а також форма свідоцтва встановлюються Мінекономрозвитку.

Водночас, на сьогодні скасовано Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затверджені наказом Держспоживстандарту України від 29.03.2005   № 71, зареєстрованим в Мін’юсті України 13.04.2005 за № 392/10672, які встановлювали вимоги до комплекту документів, що додаються до заяви.

Тому, наразі, без затвердження зазначеного проекту наказу неможливо проводити роботи щодо уповноваження на проведення повірки ЗВТ.

Основною метою розроблення проекту наказу є затвердження:

– вимог до структури та змісту документів, що додаються до заяви про видачу свідоцтва (паспорта, настанови з якості, проекту галузі уповноваження заявника);
– форми висновку аудитора з метрології;
– форми свідоцтва про уповноваження.

Недотримання вимог щодо процедури уповноваження на повірку ЗВТ створить умови, за яких громадяни України і національна економіка отримають недостовірні результати вимірювань, результати яких використовуються під час забезпечення захисту життя та здоров’я громадян, контролю якості та безпеки продуктів харчування тощо.

Вимоги до структури та змісту документів, що додаються до заяви про видачу свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології 

Джерело: http://www.me.gov.ua