ЗАПРОПОНОВАНО ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ПЕРЕЛІКУ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ОБОВ’ЯЗКОВІЙ СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ

 

Згідно із пунктом 6 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” (далі – Закон), у разі прийняття технічного регламенту, дія якого поширюється на певний вид продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації згідно із вимогами Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію” (далі – Декрет), сертифікація цього виду продукції в державній системі сертифікації здійснюється до набрання чинності відповідним технічним регламентом.
На деякі види продукції, що включені до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 № 28, зареєстрованого в Мін’юсті 04.05.2005 за № 466/10746, із змінами (далі – Перелік), поширюється дія технічних регламентів, які на сьогодні є обов’язковими для застосування.

Так, за інформацію ДСНС, яка є центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції технічного регулювання, зокрема, у сфері пожежної безпеки та пожежобезпечності продукції, на продукцію протипожежного призначення, яка включена до розділу 8 “Продукція протипожежного призначення” Переліку, поширюється дія таких технічних регламентів:
– Технічний регламент морського обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 № 1103;
– Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 785;
– Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149;
– Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761;
– Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35;
– Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62.

Крім того, Правила обов’язкової сертифікації продукції протипожежного призначення, яка включена до розділу 8 “Продукція протипожежного призначення” Переліку, затверджені наказом Держстандарту від 27.06.1997 року № 374, зареєстрованим у Мін’юсті 16.09.1997 за № 407/2211, із змінами, (далі – Правила).

Також, за інформацією Держатомрегулювання, яке є центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції технічного регулювання, зокрема, у сфері безпеки використання ядерної енергії, обладнання, яке зазначене у розділі 17 “Техніка радіаційна” Переліку, комплектується закритими джерелами іонізуючого випромінювання, оцінка відповідності яких здійснюється на відповідність вимогам Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1382.

У зв’язку з цим, обов’язкова сертифікація продукції, включеної до розділів 8 “Продукція протипожежного призначення” та 17 “Техніка радіаційна” Переліку має бути відмінена, а Правила потребують визнання їх такими, що втратили чинність.

Мінінфраструктури, на яке покладені функції технічного регулювання, зокрема у сфері міського електричного транспорту, також запропоновано виключити розділ 20 “Електричний транспорт” з Переліку, у зв’язку із невідповідністю національних стандартів, які зазначені у цьому розділі, європейським стандартам.

Враховуючи зазначене, проектом наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів”, передбачається виключити розділи 8, “Продукція протипожежного призначення”, 17 “Техніка радіаційна” та 20 “Електричний транспорт” із Переліку та визнати такими, що втратили чинність Правила та Порядок. 

Джерело:
 http://www.me.gov.ua