Кабінет Міністрів України затвердив Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

 

Видано Постанову Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки».

Зазначений технічний регламент встановлює вимоги, яким повинні відповідати засоби вимірювальної техніки, які призначені для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології, коли вони надаються на ринку та/або вводяться в експлуатацію для виконання завдань, пов’язаних з вимірюваннями.

Дія технічного регламенту поширюється на

 1. Автоматизовані системи контролю і обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо) для електромеханічних систем
 2. Автоматизовані системи контролю і обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо) для електронних систем або систем, що містять програмний продукт
 3. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів
 4. Аналізатори медичного призначення
 5. Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки
 6. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод
 7. Аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку
 8. Аудіометри чистого тону
 9. Блоки детектування іонізуючого випромінення
 10. Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з технічного захисту інформації
 11. Вимірювальні канали систем радіаційного контролю
 12. Вимірювальні трансформатори струму та напруги
 13. Вимірювачі артеріального тиску
 14. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається
 15. Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3—4-розрядні)
 16. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок
 17. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля
 18. Вимірювачі потужності та радіоперешкод
 19. Вимірювачі: електростатичних зарядів, імпедансу, опору кола заземлення, опору ізоляції, параметрів релейного захисту, повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі, струму витоку в електричній мережі
 20. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів
 21. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні
 22. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу)
 23. Віброметри
 24. Газоаналізатори (крім аналізаторів вихлопних газів), газосигналізатори
 25. Генератори
 26. Гирі
 27. Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення
 28. Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об’єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання)
 29. Датчики навантаження ваговимірювальні
 30. Дефектоскопи
 31. Динамометри, силовимірювальні датчики
 32. Дозатори медичні піпеткові та поршневі
 33. Еквіваленти мереж
 34. Електрокардіографи
 35. Енцефалографи
 36. Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)
 37. Кардіодефібрилятори
 38. Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю)
 39. Кеги
 40. Лічильники газоподібних хімічних речовин
 41. Лічильники активної (класи точності 0,5—2,0; 0,2S; 0,5S) та реактивної (класи точності 0,5—3,0) електроенергії
 42. Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп’ютерів
 43. Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму
 44. Медичні термометри
 45. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні)
 46. Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності
 47. Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту)
 48. Монітори пацієнта
 49. Нівеліри
 50. Осцилографи
 51. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів стисненим газом
 52. Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь
 53. Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені
 54. Пульсоксиметри
 55. Пурки робочі
 56. Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози
 57. Реографи
 58. Рефрактометри, офтальмометри
 59. Рівнеміри
 60. Селективні вольтметри
 61. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації
 62. Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри “Сич”
 63. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення в спа- та косметичних салонах
 64. Стаціонарні резервуари для комерційного обліку:

нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні);

скрапленого газу (горизонтальні циліндричні)

 1. Струмовимірювальні кліщі
 2. Тахеометри
 3. Тахографи
 4. Теодоліти
 5. Термінали паркувальні
 6. Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів)
 7. Тесламетри
 8. Ультразвукові діагностичні прилади
 9. Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації
 10. Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони
 11. Хроматографи газові та рідинні
 12. Цистерни залізничні
 13. Шумоміри

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

 

Джерело: http://www.csm.kiev.ua