16.09.2015

 

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації”

Проектом наказу Мінекономрозвитку “Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації” (далі –проект наказу) передбачається із Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 № 28, зареєстрованим у Мін’юсті 04.05.2005 за № 466/10746, виключити алкогольні напої, визнати таким, що втратив чинність наказ Держстандарту від 13.09.1996 № 379 “Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації алкогольних напоїв”, зареєстрований у Мін’юсті 04.10.1996 за № 570/1595, та замінити назву розділу 12 “Харчова продукція та продовольча сировина” Переліку на нову назву “Тютюнові вироби”.