Впровадження принципів НАССР – обов’язкове

 

20 вересня 2015 року набирає чинності новий Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», який істотно змінить національну систему контролю виробництва та обігу харчових продуктів у відповідності із вимогами ЄС. Він передбачає обов’язкове впровадження системи НАССР на всіх підприємствах харчової галузі та чітке закріплення відповідальності.

Система НАССР – це визнаний на міжнародному рівні науково- обґрунтований системний підхід, спрямований на передбачення і попередження біологічних, фізичних та хімічних небезпечних чинників;  це  система оцінки небезпечних чинників продовольчої сировини, технологічних процесів і готової продукції.  ЇЇ застосовують для широкого спектру простих і складних операцій протягом усього ланцюга виробництва і реалізації харчової продукції.

Зважаючи, на важливість та надзвичайну актуальність впровадження принципів НАССР запрошуємо керівників та провідних фахівців, що працюють в галузі виробництва продовольчої сировини, харчової продукції та введення її в обіг, до співпраці.

Звертайтесь до відділу сертифікації та оцінки відповідності ДП «Тернопільстандартметрологія» за адресою: м. Тернопіль, вул. Оболоня, 4. Тел.: (0352) 25 04 97, 52 64 12.