31.08.2015

Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року Кабінет Міністрів України розпорядженням від 19 серпня 2015 року № 844-р схвалив Стратегію розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року.

Метою Стратегії є модернізація економіки України та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції шляхом поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, подолання технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС та зміцнення її позицій на світовому ринку в результаті визнання системи технічного регулювання України на європейському та міжнародному рівні.

У зв’язку з цим основним завданням є створення нової системи технічного регулювання в Україні, яка б відповідала потребам сучасної ринкової економіки, гарантувала б безпечність продукції, що вводиться в обіг, забезпечувала б ефективне регулювання і поліпшення ділового середовища та сприяла б інтеграції України у світову економіку шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі.

Очікувані результати

Реалізація Стратегії дасть можливість забезпечити:

убезпечення вітчизняного ринку від небезпечної та неякісної продукції;

підвищення рівня конкурентоспроможності української продукції та сприяння інноваційному розвитку;

високий рівень безпечності продукції та посилення захисту інтересів споживачів у результаті здійснення ефективного державного ринкового нагляду;

доступ на ринок ЄС для українських виробників на тих самих умовах, що і для виробників держав-членів ЄС;

створення сприятливого регуляторного та ділового середовища, де будуть відсутні надмірні та дублюючі вимоги, а інвестор матиме справу із регуляторними підходами та вимогами, що застосовуються в ЄС;

створення нових та збереження існуючих робочих місць.