Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оприлюднило  Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, та встановлення розміру плати за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката” (далі – проект постанови).

Впровадження проекту постанови дозволить:
– затвердити порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології;
– затвердити розміри плати за проведення експертизи документів та перевірки заявників на відповідність критеріям, яким вони повинні відповідати для отримання свідоцтва;
– установити, що за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дублікатів справляється плата в розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати, а також плата за проведення експертизи документів та перевірку заявників. Плата справляється одноразово та зараховується до Державного бюджету України.