Метрологічне забезпечення виробництва – це комплекс організаційно-технічних заходів, який забезпечує визначення з потрібною точністю характеристик виробів, вузлів, деталей, матеріалів і сировини, параметрів технологічних процесів і обладнання та дає змогу досягти підвищення якості продукції і зниження невиробничих затрат на її розроблення та виробництво. Метрологічне забезпечення виробництва охоплює всі стадії життєвого циклу продукції, починаючи з етапу науково- дослідницьких та експериментально-конструкторських робіт, а саме:

–         аналіз стану вимірювань;

–         встановлення раціональної номенклатури вимірювальних величин та використання засобів вимірюваня належної точності;

–         здійснення повірки та калібрування засобів вимірювання;

–         розроблення методик виконання вимірювань для забезпечення встановлених норм точності;

–         здійснення метрологічної експертизи конструкторської і технологічної документації;

–         акредитацію на технічну компетентність;

–         здійснення метрологічного нагляду.

Надзвичайно важливою ланкою забезпечення якості продукції та послуг є метрологічна служба. Управління виробництвом  неможливе без метрологічного забезпечення вимірювань яке відрізняється унікальними можливостями отримання кількісної інформації про матеріальні чи енергетичні ресурси, якість матеріалів та сировини, про стан навколишнього середовища, безпеку та охорону  здоров’я  людей, про якість технологічних процесів.

Що стосується метрологічного забезпечення підприємств та установ в області то його можна вважати задовільним. На більшості підприємств створені метрологічні служби або призначенні наказом керівника відповідальні за метрологічний стан.