Дія стандарту поширюється на шоколад, який виготовляють із какао-продуктів, отриманих перероблянням какао-бобів, із додавання чи без додавання цукру, молочних продуктів й іншої сировини та харчових добавок.

Відповідно до вимог стандарту залежно від рецептури й технології виготовляють шоколад таких видів: темний (чорний), молочний, білий, виготовлений з кількох шоколадних мас, пористий, із добавленнями, із начинками. Шоколад виготовляється у вигляді блоків, плиток, бвтонів, медалей, гранул, пластівців тощо, з малюнками та без них на поверхні, у вигляді фігурок, а також із додаванням виробів нехарчової призначенності, наприклад, іграшки.

Стандарт ДСТУ 3924:2014 подає загальні технічні вимоги до виготовлення шоколаду, зокрема, перелік сировини та харчових добавок з посиланням на нормативні документи, органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники. Також в документі подаються вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища.

Стандарт ДСТУ 3924:2014 «Шоколад. Загальні технічні умови» був розроблений Технічним комітетом стандартизації ТК 152 «Продукція кондитерська та харчоконцентратна» разом з Інститутом післядипломної освіти Національного університету харчових технологій. Документ розроблений на заміну ДСТУ 3924:2000 і набуває чинності з 01.07.2015 року.