20 вересня 2015 року набирає чинності новий Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», який істотно змінить національну систему контролю виробництва та обігу харчових продуктів у відповідності із вимогами ЄС. Він передбачає обов’язкове впровадження системи НАССР на всіх підприємствах харчової галузі та чітке закріплення відповідальності оператора ринку, в межах своєї діяльності, за недотриманням вимог законодавства про безпечність харчових продуктів.

НАССР – Hazard Analisis and Critical Control Points, у перекладі з англійської означає Аналіз небезпечних факторів та контроль у критичних точках.

НАССР – це визнаний на міжнародному рівні науково обґрунтований системний превентивний підхід, спрямований в першу чергу на передбачення і попередження біологічних, фізичних та хімічних небезпечних чинників. НАССР являє собою систему оцінки небезпечних чинників продовольчої сировини, технологічних процесів і готової продукції.

НАССР приділяє особливу увагу контролю процесів на ранніх стадіях у технологічних процесах виготовлення продукції, застосовуючи контроль операцій та (або) методів і безперервний моніторинг у критичних контрольних точках.

Система НАССР може застосовуватися для широкого спектру простих і складних операцій протягом усього ланцюга виробництва і реалізації харчової продукції та має низку переваг перед іншими системами управління:

  • з високим ступенем вірогідності не допускає виробництва або розповсюдження небезпечних харчових продуктів;
  • може бути використана для всіх ланок харчового ланцюга;
  • розроблена спеціально для контролю харчової продукції і продовольчої сировини;
  • використовує запобіжний підхід;
  • чітко розподіляє відповідальність персоналу за безпечність продукції;
  • надійно захищає репутацію підприємства.

Сертифікація системи НАССР укріплює довіру до підприємства та до харчової продукції, яка ним вводиться в обіг.

Потреби взаємного міжнародного визнання результатів оцінки відповідності систем, що ґрунтуються на принципах НАССР, зумовили необхідність прийняття міжнародного стандарту ISO 22000 (національний нормативний документ ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга»), в якому визначено найбільш сучасний універсальний спектр вимог до систем НАССР та який формує єдині міжнародні вимоги до систем НАССР, за якими проводиться сертифікація.

Зважаючи, на важливість та надзвичайну актуальність впровадження принципів НАССР запрошуємо керівників та провідних фахівців, що працюють в галузі виробництва продовольчої сировини, харчової продукції та введення її в обіг, до співпраці.

 

З питань впровадження принципів НАССР звертайтесь до відділу сертифікації та оцінки відповідності ДП «Тернопільстандартметрологія» за адресою: м. Тернопіль, вул. Оболоня, 4. Тел.: (0352) 25 04 97, 52 64 12.