Нові стандарти щодо класифікації засобів розміщення

Нові стандарти щодо класифікації засобів розміщення – хостелів та послуг сільського туризму

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») вперше прийняв національні стандарти ДСТУ 9105:2021 «Туристичні послуги. Сільський туризм. Загальні вимоги. Класифікація засобів розміщення», ДСТУ 9106:2021 «Туристичні послуги. Хостели. Загальні вимоги та класифікація» (наказ №248 від 15.07.2021). Дата надання їм чинності з 01.02.2022 року.
До цього часу в Україні діяв лише один стандарт ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів», згідно якого можна здійснювати класифікацію готелів за категоріями від однієї до п’яти зірок. Нагадуємо, що згідно Закону про туризм категоризація є обов’язковою вимогою. І лише близько 5% суб’єктів ринку готельних послуг пройшли оцінку відповідності та отримали свідоцтво про присвоєння категорії. Однією з причин є також те, що більшість засобів розміщення не можуть відповідати стандартним вимогам навіть однієї зірки, оскільки вони принципово відрізняються від готелів. Хостели, мотелі, вілли, сільські домівки та будинки фермерських господарств не можуть і не повинні підлягати категоризації згідно вимог до класичних готелів.
З цією метою розроблені ці два нові стандарти. Щоб з однієї сторони, підприємцям знайти свою нішу, а з іншої, полегшити бронювання таких засобів розміщення для туристів. Згідно стандартів класифікація засобів (хостелів та сільської нерухомості) відбувається за трьома категоріями, кожній з яких відповідають свої вимоги.

Вiддiл з підтвердження і оцінки відповідності, стандартизації та сертифікації систем управління
тел. (0352) 25 04 97,  (0352) 52 79 39, informte@ukr.net, sertiftern@ukr.net