30 червня 2021 року спеціалістами та керівниками підрозділів ДП «Тернопільстандартметрологія» було проведено екскурсію для студентів першого та другого  курсу кафедри «Харчові технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. В ході екскурсії студенти ознайомилися з основними функціями та діяльністю підрозділів підприємства.

Державне підприємство «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» є регіональним центром стандартизації, метрології та сертифікації, має велику нормативну та сучасну технічну базу, кваліфікованих фахівців, пропонує широкий спектр послуг з стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення підприємств регіону, відповідно до наділених повноважень.