Повірка теплових лічильників

ДП «Тернопільстандартметрологія» проводить повірку теплових лічильників за допомогою власної повірочної установки ТАКТ УВЛ 15/80-МС, яка пройшла калібрування згідно з вимогами Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та допущена до використання за призначенням. Установка УВЛ 15/80-МС-це серія автоматизованого високопродуктивного вимірювального комплексу для повірки лічильників тепла та води, лічильників-витратомірів в складі тепло лічильників діаметрами від 15 до 80мм.

Високий рівень нашого обладнання дозволяє здійснювати повірку лічильників тепла майже всіх існуючих різновидів оперативно і професійно. За результатами повірки видається СВІДОЦТВО про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки.

Установка призначена для відтворення об’ємної витрати і вимірювання об’єму води при калібруванні, повірці і випробуваннях лічильників води з діаметром умовного проходу від Ду15 до Ду80 мм включно, а також для повірки лічильників-витратомірів, що входять до складу теплолічильників які мають частотний або імпульсний вихідний сигнал. Дана установка при повірці теплових лічильників має укомплектовуватися двома термостатами, для моделювання різниці температур теплоносія на вході та виході з теплообмінної системи. Відношення верхньої та нижньої границі різниці температур повинно бути не менше 10 °C.

Сектор повiрки засобiв вимiрювальної технiки геометричних, фiзико-хiмiчних і теплотехнiчних величин: тел. (0352) 52 81 64,  natalka-podolska@ukr.net