Державне підприємство «Тернопільстандартметрологія» пропонує провести випробування щодо якості сільськогосподарської продукції за усіма показниками, які визначають її сортність та за результатами яких формується ціна при реалізації.
Випробувальна лабораторія нашого підприємства є незалежною в оцінці якості продукції та акредитована відповідно до міжнародних вимог Національним агентством з акредитації України згідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 за наступними показниками:
– ріпак – вміст ерукової кислоти, глюкозинолатів, сміттєвої домішки, вологість, олійність, кислотне число;
– пшениця – кількість та якість сирої клейковини, вміст білка, число падання, вміст зернової та сміттєвої домішки, вологість;
– ячмінь – вміст білка, зернової та сміттєвої домішки, вологість;
– кукурудза, гречка, овес, горох – вміст зернової, сміттєвої домішки, вологість;
– жито – число падання, вміст зернової та сміттєвої домішки, вологість;
– соняшник – вміст сміттєвої та олійної домішки, масову частку олії, кислотне число, вологість;
– соя – вміст білка та олії, вологість, вміст сміттєвої та олійної домішки.
Крім цього, Ви маєте можливість проконтролювати свою продукцію за вмістом токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів, радіонуклідів, ГМО.
Випробування проводяться оперативно і кваліфіковано.
Додаткову інформацію щодо процедури направлення зразків, вартості випробувань, оформлення документів можна отримати у нач. випробувальної лабораторії Мартиняк Світлани Степанівни за тел: (0352) 52 23 87, 096 224 86 77; е-mail: vlcsms@i.ua.

Надіємося на співпрацю.