Бетонні роботи є одними з найважливіших робіт на будівельному майданчику. Тому якість проведених бетонних робіт визначить і якість всього кінцевого будівництва (будівлі, споруди тощо). Найбільш ефективний такий контроль, який допомагає завчасно виявити причини тих чи інших відхилень, попередити зриви в роботі, виявити невикористані резерви. Одне із завдань контролю – виявлення відхилень від запланованого ходу організаційно-технологічних процесів, але основна мета контролю попереджувально-виправна, тобто максимально попередити можливі недоліки, а в разі виявлення своєчасно їх виправити.

Основними завданнями контролю є:

– визначення фактичного стану об’єкта в даний момент часу;

– прогнозування стану та поведінки об’єкта на майбутній момент часу;

– зміна стану та поведінки об’єкта при зміні зовнішніх умов в допустимих межах із забезпеченням необхідних значень характеристик об’єкта;

– завчасне визначення місця і причин відхилень значень характеристик об’єкта від заданих;

– збір, передача та обробка інформації про стан об’єкта;

– забезпечення стійкого стану об’єкта при настанні граничних значень характеристик об’єкта.

Одночасно, економічна ефективність монолітного будівництва багато в чому зумовлюється швидкістю оборотності опалубки. Для визначення оптимального часу витримки бетону в опалубці необхідно мати можливість безперервно контролювати процес набору міцності бетону в опалубці. Традиційним способом оцінки міцності властивостей монолітного бетону в конструкціях є випробування контрольних зразків-кубів. Контроль міцності бетону за результатами випробувань на стиск зразків-кубів не може повністю задовольняти працівників лабораторій, проектувальників і будівельників, тому що результати випробувань зразків не завжди відображають дійсну міцність бетону у виробах і конструкціях. У ряді випадків контроль міцності бетону шляхом випробування стандартних зразків створює деякі проблеми. Наприклад, часто виникає необхідність додатково визначити міцність бетону в пізніші терміни, ніж передбачалося раніше; однак відсутність контрольних зразків не дозволяє це зробити. Також не вдається оцінити міцність бетону залізобетонних конструкцій і споруд зведених раніше. У таких випадках міцність бетону конструкції перевіряють шляхом висвердлювання з бетону циліндрів (кернів) з подальшим випробуванням їх на стискання. Зазвичай в лабораторію доставляють керни з неправильними основами, тому перед випробуваннями на стиск їх необхідно вирівняти, залити цементним розчином і відшліфувати. Підготовлені циліндри випробовують на стиск на гідравлічному пресі. Однак цей метод не можна застосовувати для випробування бетону деяких збірних залізобетонних конструкцій через малу товщину і високого відсотка армування. Такі конструкції треба випробувати неруйнівними методами.

Завершальний етап перевірки виробництва бетонних і залізобетонних робіт – контроль вже готових конструкцій перед здачею будинків і споруд Державній приймальній комісії. Під час приймання якість бетону конструкцій перевіряють шляхом зовнішнього огляду їх поверхонь і простукування бетону, а в сумнівних випадках – додатковими лабораторними випробуваннями і пробними навантаженнями.

Одночасно з визначенням міцності бетону обміряють конструкції, перевіряють відповідність фактичного стану конструкцій і в цілому споруди проектному положенню (горизонтальність, вертикальність, розташування осей) за допомогою геодезичних інструментів. На підставі перевірки складаються виконавчі схеми. В даний час широко використовують неруйнівні методи контролю міцності бетону, які дозволяють визначити міцність в будь-якої конструкції або на окремому ділянці конструкції без їх руйнування.

Для неруйнівного контролю міцності бетону використовуються прилади, засновані на методах місцевих руйнувань (відрив зі сколюванням, сколювання ребра, відрив сталевих дисків), ударного впливу на бетон (ударний імпульс, пружний відскік, пластична деформація) і ультразвукового прозвучування. Міцність і довговічність залізобетонних конструкцій багато в чому залежать від забезпечення проектних значень захисного шару бетону і діаметру арматури. Визначення параметрів армування відбувається на підприємствах збірного залізобетону, на об’єктах будівництва і при обстеженні будівель і споруд. Контроль в основному ведеться приладами магнітної дії.

Випробувальна лабораторія ДП «Тернопільстандартметрологія» робить випробування, дослідження якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій тощо. Основною метою на даний час являється освоєння методів обстеження з визначенням якості бетону та армування в залізобетонних конструкціях, проведення діагностики (УЗД бетонних конструкцій).