Повірка лічильників води та теплолічильників

Відповідно до пункту 7 статті 3 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” сферою законодавчо регульованої метрології є визначені цим Законом види діяльності, щодо яких з метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювання та засобів вимірювальної техніки. Наприклад, до сфери законодавчо регульованої метрології належать торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо).
Згідно з пунктом 4 статті 8 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки дозволяється застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та в продаж і видавати напрокат лише за умови їх відповідності цьому Закону та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.
Відповідно до пункту 1 статті 17 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” квартирні лічильники води, як законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, підлягають періодичній повірці.
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1747 від 13.10.2016 р. встановлено міжповірочні інтервали для лічильників води та теплолічильників – чотири роки.

Повірку даних ЗВТ проводить сектор повірки ЗВТ геометричних, фізико-хімічних та теплотехнічних величин, тел. (0352) 52 – 81 – 64.