Сектором геометричних,фізико-хімічних та теплотехнічних вимірювань,проводиться повірка промислових лічильників газу типорозміром від G10…. G1600 та витратою від 0,4….2500 м3/год,

установкою комп’ютеризованою  ТЕМПО-5-01С призначеною для контролю метрологічних характеристик лічильників газу турбінного, роторного, мембранного і ультразвукового типів.

Установка дозволяє визначати значення основної вiдносної похибки лiчильникiв, що перевiряються, при заданих значеннях об’ємної витрати та надає змогу задавати об’ємну витрату, спостерiгаючи її середнє значення по iндикатору витрати на екранi персонального компютера.