Електромагнітна сумісність

Електромагнітна сумісність
Однією з особливостей сучасного суспільства є насиченість електричним, електронним і радіо-електронним обладнанням. Без мікрохвильових печей, холодильників, пристроїв для обігріву, пилосо-сів, радіоприймачів, телевізорів, телефонів практично неможливо уявити життя сучасної людини. Ми не можемо відмовитися також від мобільного радіозв’язку, охоронних систем, побутової техніки і т.п.
З швидким розвитком усіх цих і багатьох інших галузей суспільної діяльності та життя людини проблема електромагнітної сумісності набула актуальності. Електромагнітна сумісність (ЕМС) – це здатність кількох технічних засобів різного призначення працювати одночасно так, що електротехніч-ні перешкоди, які виникають при цьому не чинитимуть значного впливу на якість роботи.
Наша випробувальна лабораторія акредитована Національним агентством з акредитації України (атестат акредитації № 2Н121 виданий 19.03.2018 року) на проведення випробувань згідно вимог Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого Постановою КМУ від 16 грудня 2015 року № 1077.
Випробування проводяться на відповідність:
– ДСТУ EN 61000-3-2:2015 (EN 61000-3-2:2006, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу);
– ДСТУ EN 61000-3-3:2015 (EN 61000-3-3:2008, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання для устатковання з номінальним струмом силою не більше 16 А;
– ДСТУ EN 61000-6-3:2015 (EN 61000-6-3:2007, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням);
– ДСТУ EN 61000-6-4:2016 (EN 61000-6-4:2007; EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах;
– ДСТУ EN 55014-1:2014 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, елек-тричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0352) 52 23 87, (0352) 52 64 12,
е-mail: vl_csms@i.ua