Щодо енергоаудиту та енергетичних паспортів будівель

Щодо енергоаудиту та енергетичних паспортів будівель

Для визначення енергоефективності будівель та споруд та їх паспортизації проводиться енергетичний аудит.
Паспортизація енергетичної ефективності існуючих будівель (складання енергетичного паспорту) здійснюється з метою визначення фактичних показників енергетичної ефективності таких будівель та проведення їх оцінки на відповідність установленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель, а також розроблення рекомендацій з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель.
Енергетичний паспорт будівлі розроблюється на замовлення власника (співвласника) будівлі або уповноваженого ним органу (особи).
До енергетичного паспорта існуючої будівлі обов’язково додається техніко-економічне обґрунтування рекомендованих енергоефективних заходів.
Форма паспорта енергетичної ефективності будівлі та порядок його складення затверджуються спільним рішенням уповноважених органів державного управління.
У енергетичному паспорті будівлі зазначається:
– адреса будівлі;
– клас її енергетичної ефективності;
– відомості про тип, функціональне призначення та конструкцію будівлі, її поверховість, об’єм та загальну площу;
– мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель, що стосуються такої будівлі;
– визначені відповідно до законодавства розрахункові/фактичні показники енергетичної ефективності будівлі;
– рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі (для існуючих будівель), що враховують місцеві кліматичні умови та є технічно і економічно здійсненними;
– прізвище, ім’я та по батькові фахівця, що склав паспорт енергетичної ефективності будівлі.
22 червня 2017 року Верховною Радою України ухвалено законопроект 4941-д «Про енергетичну ефективність будівель», який є одним із ключових у реформі енергоефективності. Він визначає правові, економічні та організаційні засади енергетичної ефективності будівель. Зараз цей законопроект підписаний Президентом України та вступає в дію 23.07.2018 року.
ДП „Тернопільстандартметрологія” проводить енергетичний аудит будівель та споруд, а також тепловізійну зйомку вищезгаданих об’єктів, для цього в нас є вся необхідна матеріально-технічна база та фахівці з енергетичної ефективності будівель.
Контакти: м. Тернопіль, вул. Оболоня, 4, факс 52-79-28, тел.23-53-67.