З 4 квітня 2018 року набирає чинності Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

З 4 квітня 2018 року набирає чинності Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».
Відсутність належного державного контролю за якістю та безпечністю продуктів харчування створює ряд проблем для виробників і споживачів, і прийняття Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (№ 2042) дозволить у більшій мірі зняти цю проблему.
Закон встановлює вимоги до організації державного контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження, здоров’я і благополуччя тварин.
У ньому визначені загальні вимоги до здійснення державного контролю з метою перевірки виконання вимог законодавства в сфері безпеки та якості харчових продуктів.
Закон безпосередньо визначає правові та організаційні засади державного контролю, що здійснюється з метою перевірки дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також законодавства про побічні продукти тваринного походження під час ввезення (пересилання) таких побічних продуктів на митну територію України.
Документ надає право на перевірки операторів ринку без попередження, на фаховий державний контроль, також встановлено вичерпний перелік питань для перевірки, запровадження ризик-орієнтованого підходу (оцінка ризику повинна супроводжувати кожен важливий крок діяльності як компетентного органу, так і бізнесу), механізм пом’якшення відповідальності щодо певних порушень, також передбачається можливість відеофіксації перевірок тощо.
Треба звернути увагу на пункти 3 і 4 Статті 18 Закону:
3. Заходи державного контролю здійснюються без попередження (повідомлення) оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю. Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, проводиться за умови повідомлення оператора ринку не пізніше ніж за три робочі дні до здійснення такого заходу. Повідомлення надсилається рекомендованим поштовим відправленням за місцезнаходженням (місцем проживання) оператора ринку, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та/або відправленням електронної пошти на відповідну адресу оператора ринку, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, або вручається особисто під розписку керівнику чи представнику оператора ринку.
4. Заходи державного контролю можуть здійснюватися позапланово у разі виявлення невідповідності або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності, а також в інших встановлених законом випадках.
Відтепер контроль здійснюватиме лише один компетентний орган — Держпродспоживслужба. Крім того, запроваджується ризик-орієнтований підхід до здійснення цього контролю: чим нижчий рівень ризику, який становить діяльність конкретного оператора ринку, тим з меншою частотою компетентний орган перевіряє цього оператора. В той же час, державним інспекторам надано доволі широкий спектр повноважень та запроваджено високі штрафи для порушників.
У разі, якщо продукція суб’єкта господарювання може становити ризик для життя і здоров’я громадян, перевірка такого суб’єкта здійснюватиметься без попередження, але відповідно до затвердженого вичерпного, отже заздалегідь відомого оператору ринку переліку питань.
Закон встановить відповідальність для операторів ринку за порушення законодавства, зокрема:
• порушення гігієнічних вимог до виробництва та/або обігу харчових продуктів чи кормів, якщо це створює загрозу для життя та/або здоров’я людини або тварини, — штраф від 6 МЗП;
• виробництво, зберігання харчових продуктів або кормів без отримання експлуатаційного дозволу на відповідну потужність, якщо обов’язковість його отримання встановлена законом, — штраф від 20 МЗП;
• реалізацію харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству, — штраф від 5 МЗП;
• невиконання обов’язку щодо відкликання чи вилучення з обігу небезпечних харчових продуктів або кормів — штраф від 30 МЗП;
• пропонування до реалізації чи за реалізацію непридатних харчових продуктів або кормів — штраф від 17 МЗП;
• пропонування до реалізації або за реалізацію харчових продуктів чи кормів, які є шкідливими для здоров’я людини або тварини, — штраф від 25 МЗП;
• відмову в допуску посадової особи компетентного органу або його територіального органу до здійснення державного контролю з підстав, не передбачених законом, або інше перешкоджання її законній діяльності — штраф від 7 МЗП.
Таким чином, операторам ринку треба заздалегідь готуватись до своєчасної та правильної підготовці до візиту інспекторів Держпродспоживслужби