Затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок

Затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок

Постановою Кабінету Міністрів України №151 від 28.02.2018р. затверджено Технічний регламент безпечності іграшок. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Новий Технічний регламент безпечності іграшок розроблено на основі Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок. Він встановлює вимоги до безпечності іграшок та їх обігу на території України.

З додатковою інформацією щодо вимог Технічного регламенту безпечності іграшок можна ознайомитися на сайті http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180151.html.