У цифрову епоху рахунки-фактури також мають еволюціонувати від паперового до електронного формату. Це надасть можливість можливість швидше виконувати замовлення, а також значно знизити витрати на процеси й зберігання даних. Але існують певні перешкоди для  впровадження таких рахунків. Це по перше, широкий спектр форматів, по-друге, ускладнені транскордонні транзакції, через різні національні правила у країнах ЄС, по-третє, невизначеність щодо безпеки систем і потенційного спотворення в шахрайстві, які створюють проблеми як для споживачів, так і для податкових служб. Таким чином, Європейська комісія звернулася до Європейського комітету стандартизації (CEN) з пропозицією розробити європейський стандарт електронного рахунка для гармонізації практики в Європі та реагування на Директиву ЄС 2014/55/ЄС щодо електронного рахунка-фактури під час державних закупівель.

Ця робота була покладена на технічний комітет CEN/TC 434 «Електронні рахунки-фактури», який за короткий час розробив європейський стандарт і технічну специфікацію. Стандарт EN 16931-1 «Електронні рахунки-фактури. Частина 1. Модель семантичних даних ― ключові елементи електронного рахунка» поширюється на семантичну модель, яка охоплює лише ті важливі інформаційні елементи, які необхідно мати електронному рахунку, щоб забезпечити відповідність законодавству й забезпечити сумісність для транскордонної, міжсекторальної та внутрішньої торгівлі. Семантичну модель можуть використовувати організації в приватному й державному секторах для виставлення рахунків за державні закупівлі, а також для виставлення рахунків-фактур серед підприємств приватного сектору. Застосування цього стандарту відповідає вимогам щодо захисту персональних даних Директиви 95/46/ЄС, належним чином враховуючи принципи конфіденційності та захисту даних через похибку проектування, мінімізацію даних, обмеження мети, необхідність та пропорційність Спеціфікація TS 16931-2 «Електронні рахунки-фактури. Частина 2. Перелік синтаксису, що відповідає вимогам EN 16931-1»надає перелік синтаксису до цього стандарту. Реалізація європейського стандарту EN 16931 та відповідних технічних специфікацій й технічних звітів сприятиме розвитку електронних рахунків-фактур, щоб поступово забезпечити безперервний потік.