Інформуємо, що станом на лютий  2017 року чинні такі нормативно-правові акти, що визначають вимоги до якості та безпечності харчових продуктів, а також гігієнічні нормативи і регламенти щодо вмісту в них хімічних, біологічних, фізичних факторів:

– наказ МОЗ України від 29.12.2012 №1140 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»;

– наказ МОЗ України від 19.07.2012 №548 «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів»;

– наказ МОЗ України від 13.05.2013 №368 «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах»;

– наказ МОЗ України від 06.08.2013 №695 «Про затвердження Параметрів безпечності м’яса птиці»;

– наказ МОЗ України від 06.08.2013 №696 «Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості»;

– наказ МОЗ України від 19.12.2013 №1114 «Про затвердження Гігієнічних вимог до дієтичних добавок»;

– наказ МОЗ України від 02.02.2016 №55 «Про затвердження Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів» зі змінами;

– наказ МОЗ України від 23.07.1996 №222 «Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок» (зі змінами щодо втрати чинності додатку 1).

– ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті»;

– ГН 6.6.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді (наказ МОЗ від 03.05.2006 №256 «Про затвердження Державних гігієнічних нормативів «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді»).

 

Для підтримки діючих технічних умов (ТУ) в актуальному стані відповідно до вимог чинного законодавства, радимо взяти до уваги цю інформацію та врахувати її при внесенні змін до ТУ.

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII:

власники технічних умов несуть відповідальність за відповідність технічних умов та змін до них законодавству України, технічним регламентам та нормативним документам.

Відповідно до  вимог СОУ КЗПС 74.9-02568182-002 «Головний фонд технічних умов України та база даних «Технічні умови України». Загальні вимоги», у разі непроведення  актуалізації діючих ТУ та внесення змін до них, можливе вилучення таких технічних умов із бази даних Головного фонду технічних умов України та її  електронного покажчика відповідно.

 

Фахівці сектору стандартизації та інформаційного забезпечення ДП «Тернопільстандартметрологія» надають методичну допомогу з розроблення проектів технічних умов та змін до них, проводять перевіряння та облік.

 

З питань актуалізації та
внесення змін до технічних умов
звертатис
я за адресою:
м.Тернопіль, вул. Оболоня,4,  к. 603,605

тел: (0352) 52-61-36, 25-48-87, 25-28-36,

e-mail: informte@ukr.net