Перевірені Технічні умови

є запорукою безпечності, якості та конкурентоспроможності продукції!
Перевірені Технічні умови  дозволять  реалізовувати продукцію  на вітчизняному ринку  і ринку країн ЄС!
Перевірені Технічні умови необхідні під час проведення тендерів!

Відповідно до вимог чинного законодавства, усі технічні умови (ТУ), за якими виготовляється будь-яка продукція чи надаються послуги, повинні бути актуалізовані. На Тернопільщині регіональний фонд технічних умов, які відповідають вимогам чинного законодавства України, веде державне підприємство «Тернопільстандартметрологія», яке проводить облік і передає дублікати цих ТУ до Головного фонду технічних умов України.

       ТУ треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на п’ять років після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не виникає потреби перевіряти раніше, у разі прийняття нормативних та законодавчих актів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені в ТУ. Якщо власник технічних умов не дотримується цих вимог, ТУ вилучаються з бази даних і користуватися у своїй діяльності таким нормативним документом, актуальність якого непідтверджена, заборонено.

Технічні умови перевіряються на відповідність законодавству України, технічним регламентам, іншим нормативно-правовим актам та національним стандартам на конкретні види продукції, послуг. До бази даних вносяться лише ті технічні умови, побудова, викладення, оформлення, погодження, прийняття та позначення яких відповідає вимогам COУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 “Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності». Відповідність технічних умов усім цим вимогам засвідчується штампом «ПЕРЕВІРЕНО НА ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ» та «ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ».        

        У випадку зміни інформації про власника технічних умов (назви, форми власності, юридичної адреси та місцезнаходження, телефону, факсу, e-mail тощо) власник технічних умов повинен подати зміну до каталожної карти продукції до державного підприємства, яке перевіряло технічні умови або останню зміну до технічних умов (у разі, якщо зміни до технічних умов облікувало інше державне підприємство), протягом одного місяця після того, як відбулися зміни, разом із завіреними копіями підтверджувальних документів (виписка із статуту, договір про передання виключних майнових прав власності на технічні умови тощо).

        Власники технічних умов несуть відповідальність за відповідність технічних умов та змін до них законодавству України, технічним регламентам та нормативним документам.

   Правила та вимоги до перевіряння ТУ та змін до них визначаються в стандарті організації України COУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 “Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності».

        ТУ вилучаються із Головного фонду та бази даних технічних умов  ДП «Тернопільстандартметрологія» у таких випадках:

  • за бажанням власника технічних умовна підставі офіційного звернення;
  • у разі закінчення терміну чинності, якщо протягом двох місяців у ТУ не внесені зміни щодо продовження їх чинності;
  • у разі відкликання погодження ТУ офіційним листом з наведеним обгрунтуванням;
  • у разі встановлення факту ліквідації власника ТУ або його відсутності за місцем знаходження, зазначеним у каталожній карті;
  • у разі недотримання власником ТУ вимог6 СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних умов України та база даних «Технічні умови України» Загальні вимоги» стосовно необхідності перевіряти ТУ не рідше 1 разу на пять років після надання їм чинності чи останньої перевірки, а також у разі прийняття нормативно-правових актів та нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені в ТУ;
  • у разі виявлення невідповіності ТУ вимогам законодавства України, нормативно-правових актів, в тому числі технічних регламентів,якщо власником ТУ не вжито заходів щодо усунення зазначених невідповідностей;
  • за поданням державного підприємства у разі вилучення ТУ із регіонального фонду ТУ на підставі зазначених вище випадків.

У разі, якщо Ваші ТУ за певних обставин були вилучені з бази даних «Технічні умови України», але Ви бажаєте виготовляти продукцію відповідно до них, пропонуємо Вам звернутися до сектору стандартизації та  інформаційного забезпечення              ДП «Тернопільстандартметрологія», де Вам нададуть  консультацію щодо поновлення їх чинності та внесення до бази даних.

Крім того,  фахівці ДП «Тернопільстандартметрологія» проведуть перевірку та формування переліків нормативних документів, на які є посилання в ТУ (чинність, позначення, назву НД), сформують Перелік НДякі повинні бути наявними на Вашому підприємстві, нададуть офіційні копії НД, наявність яких на підприємстві є обов’язковою, допоможуть актуалізувати (привести у відповідність до чинної законодавчої та нормативної бази) нормативні документи, які є на Вашому підприємстві.

Пам’ятайте, в усьому цивілізованому світі, саме нормативний документ, згідно якого виготовлена продукція, слугує доказовою базою щодо гарантій її якості та безпечності, яка за ним виготовляється. А одне із завдань, яке нині стоїть перед ринковим наглядом – це уважно стежити, щоб технічні умови, за якими виготовляють продукцію, відповідали усім вимогам законодавства.

     Тож аби уникнути можливих проблем, варто подбати про це заздалегідь!

Звертайтеся за тел.0352-52-79-39